Semináře

Program seminářů Hennerovy neurologické kliniky


Zimní semestr 2017-2018


Semináře se konají (pokud není uvedeno jinak) vždy ve středu v době 15:00 – 16:00 hodin v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 24.10.

Kazuistický seminář

(org. P. Mečíř)

11.10.

Nové možnosti zobrazování PET u neurodegenerací

(K. L. Leenders – University of Groningen, Nizozemí)

18.10.

Sérologie – co vyšetřovat, co léčit?

(M. Kreidlová, G. Smělá – Laboratoř sérologie, Ústav lék. biochemie a lab. diagnostiky 1. LF UK a VFN)

25.10.

Kazuistický seminář Extrapyramidového centra

(org. H. Brožová)

1.11.

Seminář dětské neurologie

(Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, oddělení dětské neurologie TN v Krči, Klinika dětského a dorostového lékařství a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)

8.11.

Demyelinizační odpoledne: Výzkumné aktivity centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN

(org. D. Horáková)

15.11.

Kazuistický seminář – případy z akutní všeobecné ambulance

(org. E. Krasulová)

22.11.

ČSNS Brno (22.-25.11.2017) – seminář se nekoná

29.11.

Představení paliativního týmu VFN

(O. Kopecký – Centrum podpůrné a paliativní péče, KARIM 1. LF UK a VFN)

6.12.

Diferenciální diagnostika mozkových kalcifikací

(org. P. Dušek)

13.12.

Tromboembolická nemoc, její rizika, diagnostika a současné možnosti léčby

(D. Karetová - II. interní klinika 1. LF UK a VFN)

20.12.

Předvánoční seminář s udělením cen Hennerova nadačního fondu

3.1.

Společný seminář Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN: Řešení akutního neklidu/agresivity u pacienta na ambulanci a na lůžku

Seminář začíná od 14,00 hodin a koná se v posluchárně Neurologické kliniky, Kateřinská 30, Praha 2

10.1.

Poruchy spánku v diferenciální diagnostice epilepsie

(I.Příhodová, K. Šonka)

17.1.

Vejvalkův myastenický den

P. Špalek: Juvenilná myasténia gravis v SR (Univerzitná Nemocnica Bratislava)

M. Jakubíková: Imunopatogenetické mechanismy u myasthenia gravis a vliv thymektomie

J. Piťha: Výsledky studie REGAIN (eculizumab u refrakterní generalizované myasthenia gravis)


Koordinátoři seminářů


as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.


Odborný garant vzdělávacích akcí


prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Přednosta neurologické klinikySdílet na:  
Telefony

Akutní příjmová ambulance

224 965 501

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563


Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autemMapa


Kontakty ❯ Mapa ❯❯