Soutěž o ceny


Soutěž o ceny Hennerova nadačního fondu za původní publikace


Hennerův nadační fond vypisuje soutěž o ceny za původní vědecké práce z oblasti klinické neurologie publikované nebo přijaté k publikaci v roce 2017.


Ceny v celkové výši 60.000,- Kč budou uděleny z prostředků Hennerova nadačního fondu v kategoriích:


 • 1. cena 30.000,- Kč

 • 2. cena 20.000,- Kč

 • 3. cena 10.000,- Kč


Podmínky soutěže


Soutěže se může zúčastnit každý lékař, student magisterského či doktorského studijního programu nebo vědecký pracovník do 35 let věku, který je prvním autorem původní vědecké práce publikované v roce 2017 nebo rukopisu původní vědecké práce přijatého v roce 2017 do tisku.


Podmínkou přijetí práce do soutěže o Cenu Hennerova nadačního fondu za původní publikace za rok 2017 jsou tako kritéria:


 • téma práce se týká oboru neurologie,

 • práce obsahuje výsledky vědeckého výzkumu provedeného alespoň zčásti na pracovišti v České republice,

 • první autor práce nepřesáhne v roce 2017 věk 35 let.Přihláška do soutěže Hennerova nadačního fondu za rok 2017 musí být odeslána elektronicky na e-mail:nejpozději do 1. prosince 2017 s následujícími přílohami:


 • Kopie práce, nejlépe ve formátu .pdf

 • Potvrzení o přijetí do tisku u dosud nepublikované práce

 • Krátký souhrn v českém jazyce (do 250 slov)

 • Stručný životopis prvního autora


O udělení cen Hennerova nadačního fondu rozhoduje odborná komise ve složení:


 • Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

 • Prof. MUDr. Robert Jech, PhD.

 • Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

 • Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

 • Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

 • Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 • Prof. MUDr. David Školoudík, PhD.

 • Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.


Hlasování odborné komise bude provedeno per rollam.

Ceny budou slavnostně předány dne 20. prosince 2017.


Zájemci obdrží bližší informace na adrese:


Hennerův nadační fond,

Kateřinská 468/30,

121 08 Praha 2


tel.: +420 224 965 094,

mail:


V Praze dne 31.10.2017


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

předseda správní rady fondu


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autemMapa


Kontakty ❯ Mapa ❯❯