Akutní blokáda páteře

Prostá blokáda páteře:

1.  je svalový nikoliv neurologický problém

Svaly kolem páteře se nejčastěji po nevhodném pohybu či prochladnutí svým bolestivým stahem snaží ochránit samotnou páteř a nervové struktury s ní související.

2. má spontánní tendenci k úpravě v horizontu 5-10 dnů

3. vyžaduje především dodržení klidového režimu a suché teplo

Rozhodně nekoupat v horké vaně, lze použít prohřívací náplasti.

4. je provázena bolestí ze stahu svalů

Bolest lze zmírnit běžnými analgetiky užitými v pravidelných intervalech po dobu alespoň 3 dnů (např. ibuprofen 400 mg po 8 hod. nebo paracetamol 500 mg po 6 hod.) a volně prodejnými léky na uvolnění svalů (např. guajacuran 1-3 tablety denně, pozor ovlivňuje pozornost).

5. nevyžaduje vyšetření neurologem s výjimkou těchto stavů:

  • bolest páteře je spojena s vystřelováním bolesti do celé končetiny

  • bolest páteře je spojena s ochrnutím končetiny

  • bolest páteře je spojena s výpadkem dotykové citlivosti na končetině

  • bolest páteře je spojena s nemožností se vymočit

  • bolest páteře je spojena s vysokou teplotou nebo aktuálním úrazem


Ve všech ostatních a mnohem častějších případech je nejprve na místě dodržet režimová opatření viz výše.


V případě přetrvávání problému déle než 3 dny je již vhodná návštěva praktického lékaře, který doplní další vyšetření (rentgen, vyšetření krve atd.), případně odešle k některému ze specialistů (neurolog, ortoped, revmatolog, RHB lékař atd.)


❮ Zpět


Text připravila: MUDr. Eva Krasulová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem