Projekty

Podpořené projekty z poslední doby

Učebnice neurologie


RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 978-80-7553-681-5.


Učebnice obecné a speciální neurologie pro vysokoškolské studenty.


Anotace:

Obor neurologie zaznamenal v posledních letech obrovský rozvoj. To se odráží i ve výuce studentů medicíny a vyžaduje nové přístupy, jež jsou zohledněny v učebnici neurologie od Evžena Růžičky a kolektivu.Učebnice se skládá ze dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část obsahuje i oddíl neurologické vyšetření a pomocná vyšetření. Text má logické členění a je bohatě doplněn obrázky, schématy, grafy a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které nesmí student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí nejdůležitějších bodů.Přínosem učebnice je praktický přístup k obecné neurologii. Základní poznatky oboru se samozřejmě nemění, ale v učebnici jsou podány s ohledem na využití v každodenní praxi. Výklad přitom postupuje od příznaků, které lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Učebnice rovněž přináší nové členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejichž poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie.


Jednotlivé kapitoly ve speciální části jsou napsány předními odborníky ze šesti českých lékařských fakult. To je zárukou, že čtenáři získají nejaktuálnější informace o jednotlivých neurologických onemocněních, od klinického obrazu přes diagnostiku a diferenciální diagnostiku až po léčbu. Učebnice je přitom koncipována tak, aby se student neučil pouze jednotlivá onemocnění, ale aby se naučil přemýšlet, čeho si v praxi všímat, co nesmí přehlédnout, jak indikovat pomocná vyšetření a co od nich může očekávat. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty získal základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi kteréhokoli medicínského oboru.Projekty realizované Hennerovým nadačním fondem v letech 2008 - 2020


Vyhlášení výsledků soutěže Cena Hennerova nadačního fondu za původní publikaci v letech 2009 - 2020


Vyhlášení soutěže "Cena Hennerova nadačního fondu za původní publikaci" v letech 2009 - 2020


CD o Touretteově syndromu


CD-ROM o Touretteově syndromu (TS), vydaný v roce 2008 občanským sdružením ATOS, je prvním multimediálním informačním kompendiem tohoto druhu u nás. CD je určeno mnoha cílovým skupinám - pacientům, rodinným příslušníkům, učitelům, psychologům a lékařům. Posláním tohoto CD je přinést co nejvíce informací o TS, různými multimediálními způsoby výkladu (interaktivní text, obrázky, ozvučené animace, hypertextové odkazy atd.). Informovanost o TS je bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností, malá, přestože až 1% dětí trpí nějakou formou tiků. Na nízké povědomí o této nemoci doplácejí především pacienti (poddiagnostikované a často nesprávně léčené onemocnění, nesnáze ve škole, problémy při sociální interakci).

Cílem zamýšleného projektu je výroba nových nosičů a jejich distribuce do základních škol v ČR a pedagogicko-psychologických poraden. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS a IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství). Pomocí příspěvku Hennerova nadačního fondu byla zajištěna

výroba CD.

Distribuce bude hrazena z prostředků MŠMT. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS a IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství).Sdružení ATOS

Goetheho 15

160 00 Praha 6

www.atos-os.czPoslední změna: 1. září 2021 13:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem