Laboratoř neuropsychologie

Čím se zabýváme


Neuropsychologická ambulance poskytuje odbornou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou činnost pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní nebo v ambulantní péči Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.


Neuropsychologická ambulance poskytuje zejména následující odbornou psychologickou činnost:


1) Neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika

2) Krizová intervence pro hospitalizované pacienty

3) Kognitivní rehabilitace a podpůrná psychoterapie


Objednávání pacientů


Informace k objednávání pacientů zdeSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem