Centrum extrapyramidových onemocnění (EXPY)

Centrum poskytuje superkonsiliární diagnostické a terapeutické služby pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, parkinsonskými syndromy, Huntingtonovou nemocí a dalšími onemocněními, které se projevují poruchou hybnosti (třes, chorea, dystonie, myoklonus, tiky).


Pracovní tým:Doc. MUDr. Hana Brožová, PhD.

Vedoucí lékařka


MUDr. Hana Brožová, PhD.
MUDr. Hana Brožová, PhD.


Sekretářka:

Zuzana Kordová


Zuzana Kordová
Zuzana Kordová


Zdravotní sestra:

Irena StárkováTým lékařů:Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.


Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.Doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.


MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.MUDr. Petra Havránková, Ph.D.


MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
MUDr. Petra Havránková, Ph.D.Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.


Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.


MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.


MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.


MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.Prim. MUDr. Petr Mečíř, MBA

MUDr. Kamila Poláková


Spolupracující psychiatři:


Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

Ordinační hodiny – čtvrtek 8:30 – 12:00


MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

Ordinační hodiny - individuální domluva


Spolupracující logopedi:


Mgr. Eva Baborová

Mgr. Tereza Ištvánová

Mgr. Hana Růžičková


Spolupracující psychologové:

Laboratoř psychologie


Spolupracující fyzioterapeuti:

Rehabilitační oddělení


Čím se zabýváme


 • Zajišťujeme péči o nemocné, u kterých nelze provést odpovídající diagnostiku a terapii poruch motoriky na nižších specialisovaných stupních základní a regionální péče nebo na nespecialisovaných klinických pracovištích.

 • Provádíme diagnostiku s využitím klinické zkušenosti centra a komplexního diagnostického vybavení (kompletní laboratoř klinické neurofysiologie, CT, MR, a další metody).

 • Individuálně nastavujeme medikamentosní léčbu včetně speciálních postupů.

 • Ve spolupráci s iTEMPO indikujeme funkční neurochirurgické výkony (implantace mozkových stimulátorů) a aplikace botulotoxinu.

 • Indikujeme specialisovanou rehabilitacia a fyzioterapii.

 • Věnujeme se školení lékařů – neurologů v problematice extrapyramidových onemocnění, aby byla péče o tyto pacienty pokryta ve všech regionech.


V rámci Neurologické kliniky využíváme neurologická lůžka, laboratoř klinické neurofysiologie (registrace evokovaných potenciálů, EMG, EEG) a neuroradiologické oddělení (rtg, CT, MR).


Kde nás najdete


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 


Expy centrum se nachází v přízemí, 1. dveře po pravé straně od vstupu do budovy hlavním vchodem. V případě hospitalizace pacientů využíváme lůžka na oddělení ve vedlejší budově, Viničná 9.


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před budovou kliniky je k dispozici 10 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.
Kontakty


Centrum extrapyramidových onemocnění

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Telefon:

+420 224 965 539

Fax (sekretariát kliniky):

+420 224 922 678


Ordinační doba 8:30 - 15:30


pondělí

08:30 - 12:00

Prof. MUDr. E. Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

MUDr. T. Serranová, Ph.D.

13:00 - 15:30

Doc. MUDr. H. Brožová, Ph.D.

MUDr. T. Serranová, Ph.D.MUDr. K. Poláková

úterý

08:30 - 12:00

MUDr. T. Serranová, Ph.D.

MUDr. Filip Růžička, Ph.D

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

13:00 - 15:30

Prim. MUDr. Petr Mečíř, MBA

EXPY VIZITA

středa

08:30 - 12:00

MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

MUDr. T. Serranová, Ph.D.

13:00 - 15:30

MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

čtvrtek

08:30 - 12:00

Doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

MUDr. T. Serranová, Ph.D.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

13:00 - 15:30

Doc. MUDr. H. Brožová, Ph.D.

Doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

MUDr. T. Serranová, Ph.D.

pátek

08:30 - 12:00

Aplikace BTX

13:00 - 15:00

Aplikace BTXPro koho je péče v Expy centru určena


 • Léčba v centru pro exrapyramidová onemocnění je určena pacientům s komplikovaným průběhem onemocnění, které se nepodaří vyřešit na regionální úrovni, případně je již ke zvážení terapie, která je dostupná pouze v centrech.

 • Dispenzarizujeme pacienty se vzácnými diagnózami z oblasti poruch hybnosti.

 • Superkonziliární konzultaci k revizi diagnózy nebo ke zhodnocení zavedeného postupu terapie 1x ročně poskytujeme všem pacientům s extrapyramidovým onemocněním.Způsob objednávání pacientů


Telefonicky od pondělí do pátku mezi 8:00 - 13:00 hod. na tel.:  

+420 224 965 539

Proč je potřeba vrátit pacienta zpět do regionu


Rádi bychom poskytovali možnost superkonziliární konzultace všem komplikovaným pacientům, u kterých se nedaří dostatečně dobře kompenzovat jejich obtíže a pacientům se vzácnými onemocněními. Z kapacitních důvodů nejsme schopni se plně postarat o všechny pacienty s tímto onemocněním a často pak dochází k dlouhé čekací době na první vyšetření.


Snažíme se, aby všichni naši pacienti byli v péči svého neurologa. Abychom mohli fungovat jako superkonziliární pracoviště pro více komplikovaných pacientů, je potřeba pacienty vrátit zpět do regionu k neurologovi, který vyšetření doporučil. V opačném případě dochází k neúměrnému nárůstu čekací doby a naši péči nemůžeme poskytnout těm pacientům, kteří ji nejvíce potřebují.


Zároveň poskytujeme pro lékaře - neurology několik edukačních programů v extrapyramidové problematice s cílem zajistit co nejlepší péčí o tyto pacienty ve všech regionech.


Edukační a konzultační akce pro lékaře

Expy vizity:


 • probíhají každé úterý ve 13 hodin v prostorách Neurologické kliniky,

 • všechny kolegy zveme k možnosti konzultovat svého pacienta a sdílet zkušenosti s péčí o tyto pacienty – termín prezentace pacienta je potřeba domluvit telefonicky s paní sekretářkou na tel. 224 96 5539,

 • pro prezentaci pacienta je nutná epikríza a video jeho příznaků, případně je možné nemocného i pozvat osobně na vizitu,

 • vzhledem k Vaší pracovní vytíženosti, chápeme, že není vždy možné přijít konzultovat pacient osobně, je po domluvě možné i zaslání epikrízy, videa a dotazu k pacientovi,

 • v případě potřeby akutní telefonické konzultace expy pacienta Vás paní sekretářka přepojí na některého z našich lékařů, nebo předá Váš kontakt a ozveme se Vám zpět.EXPYnáře - webináře s tématikou extrapyramidových onemocnění:


 • I. ročník výukových on-line webinářů pro další vzdělávání v diagnostice a léčbě onemocnění bazálních ganglií

 • pořádá Expy centrum ve spolupráci s 1. lékařkou fakultou UK a Hennerovým nadačním fondem

 • termíny: 7. června 2018, 6. září 2018, 1. října 2018, 1. listopadu 2018, 6. prosince 2018

 • možnost připojení se do programu odkudkoliv z Vašich počítačů

 • ohodnoceno kredity

 • možnost diskuse a zodpovězení Vašich dotazů

 • přihlášky a více informací: http://www.conferencepartners.cz/EXPYNARWorkshopy:


 • praktické vyšetření pacientů, diagnostický postup a návrh terapie společně se specialisty Expycentra

 • termíny: 05. – 06. listopadu 2018 a 19. – 20. listopadu 2018

 • diagnostika a management Parkinsonovy nemoci včetně indikace terapie pozdních stádií (Duodpoa, DBS), dále parkinsonských syndromů, hyperkinetických poruch a funkčních poruch hybnosti

 • přihlášky a více informací: www.conferencepartners.cz/expyworkshopKury kontinuálního vzdělávání "Extrapyramidová onemocnění" (EPO):


 • jubilejní XX. ročník kurzu se bude konat 30-31.5. 2019 v Písku

 • bližší informace budou včas k dispozici na stránkách www.conferencepartners.cz
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem