Centrum pro poruchy spánku a bdění

Prof. MUDr. Karel Šonka, Dr.Sc.

Vedoucí lékař


Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.


Tým lékařů

MUDr. Tereza Vorlová


MUDr. Tereza Vorlová
MUDr. Tereza Vorlová


Doc. MUDr. Iva Příhodová, PhD.


Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.MUDr. Irene Dall´Antonia

MUDr. Eszter Maurovich Horvat

Dana Suchá

Staniční sestra


Dana Suchá
Dana SucháZdravotní sestry

Alena Kohoutová
Alena Kohoutová

Mariana Trčková
Mariana Trčková


Sekretářka

Jaroslava Tolarová
Jaroslava Tolarová


Tým lékařů


Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.

MUDr. Veronika Ibarburu Lorenzo y Losada, PhD.

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

MUDr. Jana Volná

MUDr. Tereza Vorlová

MUDr. Jiří Nepožitek

MUDr. Pavla PeřinováTým sester:  


Dana Suchá

Alena Kohoutová

Jana Brdková

Stanislava Němcová

Mariana Trčková

Mgr. Romana DankaninováVýzkumní pracovníci:


MUDr. Petra Kovalská

Dr. Latica Friedrich

Petra Nesvačilová

Mgr. Jan Novák


Čím se zabýváme


Centrum pro poruchy spánku a bdění se zabývá diagnostikou, léčbou a výzkumem poruch spánku a bdění se zvláštním zaměřením na neurologická onemocnění.


Jedná se o následující okruhy nemocí:

 • Nemoci s nadměrnou spavostí (zejména narkolepsie a idiopatická hypersomnie),

 • poruchy pohybu související se spánkem (např. syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami atd.),

 • parasomnie (náměsíčnictví, porucha chování v REM spánku a další),

 • poruchy dýchání ve spánku (zejména obstrukční spánková apnoe, ale také další poruchy dýchání ve spánku při neurologických nemocech),

 • poruchy cirkadiánního rytmu a poruchy spánku obecně u neurologických nemocí.

 • V Centru se vyšetřují také nemocní s epilepsií.


Centrum má ambulantní část a lůžkovou část (Monitorovací jednotka).Kde nás najdete


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před budovou kliniky jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.Kontakty


Centrum pro poruchy spánku a bdění

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Telefon:

+420 224 965 534

Fax:

+420 224 922 678

E-mail:


Ordinační doba


Ambulance (dle objednání)


pondělí

-

úterý

13:00 - 15:00

středa

09:00 - 13:00

čtvrtek

10:00 - 15:00

pátek

12:00 - 14:00


Monitorovací jednotka


pondělí

24 h

úterý

24 h

středa

24 h

čtvrtek

24 h

pátek

24 h

sobota

24 h


Způsob objednávání pacientů


Telefonicky od pondělí do pátku mezi 9:00 - 11:00 hodinou na:

+420 224 965 534


E-mailem:


Co si s sebou vzít na vyšetření / na lůžkové oddělení?


Všechny léky, co užíváte, v originálních baleních (nikoliv v dávkovači), relevantní lékařské zprávy, hygienické potřeby, oděv na spánek, čtení nebo jinou klidnou aktivitu pro chvíle volna.


Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení


Vzhledem ke krátkodobým hospitalizacím se s nimi u dospělých nemocných nepočítá.


Nejdůležitější indikace vyšetření


 • Diferenciální diagnostika stavů s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie, idiopatická hypersomnie, spánkový apnoický syndrom, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami atd.) a jejich léčba.

 • Přesné vyšetření poruch ventilace při spánku a jejích léčba.

 • Diferenciální diagnostika parasomnií (abnormálních stavů při spánku: noční děs, noční můra, somnambulismus, epileptický záchvat, porucha chování při REM spánku atd.) a jejich léčba.

 • Diferenciální diagnostika insomnií a léčba některých z nich.

 • Diferenciální diagnostika příčin nekvalitního nočního spánku a léčba některých těchto stavů.

 • Diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba.Všeobecné informace


Při hospitalizaci jsou dle povahy příznaků nebo dle již známé nemoci nemocní vyšetření noční (nebo 24hodinovou) videopolysomnografií, videoelektroencefalografií, limitovanou polysomnografií, testem mnohočetné latence usnutí (MSLT) nebo testem udržení bdělosti (MWT) a aktigrafií.


Centrum také zahajuje léčbu přetlakem u poruch dýchání ve spánku (titrování optimálního režimu tohoto léčení). Diagnosticky a léčebně se věnuje dospělým i dětským nemocným. Hospitalizace u nemocných mladších 15 let probíhají ve spolupráci s Klinikou dětí a dorostu 1.LF UK a VFN.


Centrum je oprávněné předepisovat tzv. centrové léky pro léčení narkolepsie. Z kapacitních důvodů nemůže zajištovat chronickou ambulantní péči o nemocné, kterou lze poskytovat v běžném ambulantním provozu.


O objednání k vyšetření a o typu vyšetření při případném objednání se rozhoduje dle doporučení odborného lékaře. Z doporučení musí být patrné, jaký problém nemocného trápí a eventuálně, proč není možné potíže diagnostikovat a léčit v ambulantním sektoru.


Centrum neobjednává dospělé nemocné s primární nespavostí a jeho kapacita diagnostikovat a léčit nemocné s poruchami dýchání ve spánku je z velké části vyčerpána konziliární činnosti pro Všeobecnou fakultní nemocnici.


Centrum je akreditováno Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.


Probíhá zde pregraduální a postgraduální výuka neurologie, neurověd a spánkové medicíny.Poruchy spánku a bdění


V posledních dekádách jsou poruchy spánku a bdění v popředí zájmu většiny zemí s rozvinutou ekonomikou. Jedním z momentů, který nastartoval rozvoj spánkové medicíny byly výsledky práce Národní komise pro spánek a bdění ustavené kongresem USA na konci 80. v USA. Tato komise potvrdila, že poruchy spánku představují závažný zdravotní i sociální problém.


Náklady na nehody způsobené v souvislosti se spánkem a s nadměrnou denní spavostí byly tehdy vyčísleny na 60 - 80 miliard dolarů ročně. Dalším impulsem pro rozvoj péče o nemocné s porucha spánku byla zjištění o kardiovaskulárních důsledcích neléčené obstrukční spánkové apnoe, která je v populaci velmi častá.


Péče o poruchy spánku a bdění ve vyspělých zemích včetně ČR v posledních letech zintenzivňuje a zlepšuje. Medicínu poruch spánku významně ovlivnil český neurolog Bedřich Roth (nar. 1919), docent neurologické kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK a fakultní nemocnice II. Svými pracemi o narkolepsii a idiopatické hypersomnii se nesmazatelně zapsal do historie lékařství. Již od 50. let doc. Roth začal sledovat nemocné s těmito chorobami a následně vytvořil tradici poradny pro hypersomnii a narkolepsii na neurologické klinice. V 70. letech byl soubor nemocných doc. Rotha největší na světě. Na neurologické klinice vybudoval doc. Roth spánkovou laboratoř, první v tehdejším Československu.


V 90. letech, v nových podmínkách došlo k výraznému rozšíření diagnostických a léčebných metod dostupných na neurologické klinice 1. LF UK a VFN, k dramatickému zvýšení množství vyšetření a k rozšíření počtu nemocí diagnostikovaných. Byla navázána těsná spolupráce s dalšími pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice (zejména s ORL, stomatochirurgií, psychiatrií, pneumologií, endokrinologií a obezitologií) a v roce 1997 vzniklo Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN.


Přístrojové vybavení spánkové laboratoře umožňuje rutinní provádění celonočních video-polysomnografických a videoelektroencefalografických záznamů i hodnocení denní spavosti (standardně testem mnohočetné latence usnutí). K vyšetření poruch dýchání ve spánku (zejm. obstrukční spánkové apnoe) jsou používány přístroje typu limitovaná polygrafie (kardiorespirační polygrafie) a k jejich léčbě různé typy přetlaku v dýchacích cestách (CPAP, BiPAP). K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (např. střídání rytmu spánek-bdění nebo abnormální pohyb končetin ve spánku) slouží aktigrafické vyšetření.


V roce 2006 se možnosti vyšetřování spánku přechodně zvýšily o další polysomnografický přístroj na dětském oddělení neurologické kliniky 1. LF UK a VFN (v pozdějších letech zaniklo).


Výzkumná činnost


Výzkumná činnost centra se zaměřuje na narkolepsii, poruchu chování v REM spánku, syndrom neklidných nohou, výzkum patofyziologických souvislostí poruch noční ventilace a na další poruchy spánku a bdění a jejich souvislosti.


Centrum a jeho pracovníci spolupracují na několika mezinárodních vědeckých projektech a v Centru jsou řešeny opakovaně grantové a výzkumné projekty českých grantových agentur.


V Centru probíhá také klinické hodnocení účinku některých léků. Pracovníci Centra spolupracují s dalšími výzkumnými a akademickými institucemi v ČR (Akademie věd ČR, ČVUT).
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem