Rehabilitační oddělení

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Vedoucí lékařka


MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.


Mgr. Martin Srp, Ph.D:

Vedoucí fyzioterapeut


Pracovní tým:

Mgr. Daniel Arnošt

Mgr. Lucie Jiříková

Mgr. Ota Gál, Ph.D.

Mgr. Jiřina Hendrychová

Mgr. Romana Konvalinková (t.č. mateřská dovolená)

Bc. Marianna Holasová (t.č. mateřská dovolená)

Bc. Rebeka Lagnerová (t.č. mateřská dovolená)

Mgr. Klára Novotná (t.č. mateřská dovolená)

Bc. Klára Plichtová

Bc. Bianka Smaržíková

Mgr. Barbora Staníčková

Bc. Barbora Falisová

Mgr. Martin Jirásek

Bc. Václav Matys

Bc. Lucie Hacklová

Mgr. Petr Řezníček

Mgr. Lucie Suchá

Mgr. Eliška Rotbartová

Zuzana Valesová, DiS.

Bc. Lucie Šimůnková (t.č. mateřská dovolená)


Spolupracovníci:

Lékaři, sestry a další pracovníci všech oddělení a center Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Tým neuropsychologů Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Renata Malinová – psychoterapeutka RS centra.


Charakteristika oddělení


Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky primárně zajišťuje péči o neurologické pacienty hospitalizované na jednotce intenzivní péče a na standardních odděleních. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená skleróza, neurodegenerativní onemocnění (zejména Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění), myasthenia gravis a onemocnění páteře s postižením nervových struktur páteřního kanálu. Cílem rehabilitace u neurologických pacientů je především minimalizovat následky postižení pohybového aparátu, zlepšit soběstačnost v běžných denních činnostech, a zvýšit tak kvalitu jejich života. K tomuto účelu je využíváno široké spektrum metod v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny založené na důkazech. Rehabilitační péče je poskytována vyškolenými fyzioterapeuty a ergoterapeuty v široké kooperaci s dalšími lékařskými či zdravotnickými profesemi, jakými jsou např. klinický logoped, klinický psycholog, psychiatr, lékař se specializací na paliativní péči apod.Kromě péče o hospitalizované pacienty zajišťuje rehabilitační oddělení také ambulantní provoz určený výhradně pacientům sledovaným v jednotlivých specializovaných centrech Neurologické kliniky (centrum pro extrapyramidová onemocnění, cerebrovaskulární poradna, MS centrum, iTEMPO aj.). S ohledem na potřeby pacienta a vyšetření lékařem i fyzioterapeutem jsou pacientům indikovány různé formy cvičení, především skupinového. Jedná se o aerobně-rezistentní kruhový trénink, trénink chůze, Body and Mind cvičení (Tai-chi, jóga a pilates), nácvik strategií k ovlivnění freezingu chůze, cvičení pánevního dna, reedukační skupiny pro pacienty se spastickou parézou, cvičení pro zdravá záda a SM systém, atp. Individuální programy jsou dominantně vedeny formou instruktáží a poradenství, např. ohledně výběru a použití kompenzačních a terapeutických pomůcek (domácí cvičení s pomocí virtuální reality, funkční elektroneurostimulace, respirační pomůcky aj.), prevence pádů apod. Formou klasické ambulance poskytujeme specializovanou respirační fyzioterapii pacientům, kteří na podkladě neurodegenerativního onemocnění trpí sníženou silou nádechového a výdechového svalstva a zhoršenou schopností hygieny dýchacích cest a expektorace. Tato terapie je pacientům „šitá namíru“ – na základě objektivního vyšetření s využitím přístrojů pacientům doporučujeme trénink s některou z dostupných respiračních pomůcek (Threshold IMT/PEP, EMST150, aj.). Indikovaným pacientům zajišťujeme při splnění potřebných parametrů přístroj CoughAssistformou pronájmu hrazeného ze ZP (event. za vlastní úhradu).


Pacientům s Parkinsonovou nemocí poskytujeme ve spolupráci s neurology komplexní léčbu, jejímž základem je detailní vyšetření podle Evropských doporučených postupů pro fyzioterapii u Parkinsonovy nemoci. Na základě klinické rozvahy je poté doporučena vhodná terapie, která zahrnuje aerobně-rezistentní trénink, metodu LSVT BIG, kompenzační strategie u freezingu chůze, box, jógu, taj-či a další (bližší informace ke stažení zde). Naše pracoviště iniciovalo vznik projektu ParkinsonCare, který si klade za cíl zajistit nejlepší možnou péči pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Vychází z propracovaného a komplexního modelu péče vytvořeného v Nizozemsku pod jménem ParkinsonNet. Ve spolupráci s nizozemskými kolegy tento projekt postupně implementujeme do českého prostředí. Snažíme se o zvýšení kvality a dostupnosti péče pro osoby s Parkinsonovou nemocí, školíme fyzioterapeuty a další odborníky v užívání nejnovějších léčebných postupů, zahájili jsme a dále podporujeme celorepublikový výzkum efektivity těchto postupů a jejich zavádění do praxe, a v konečném důsledku usilujeme o snížení nákladů na zdravotní péči o tyto pacienty.


U pacientů s roztroušenou sklerózou je individuální fyzioterapie určena pro pacienty po atace onemocnění, při potížích s chůzí a rovnováhou, při sfinkterových potížích a dalších neurologických symptomech na základě předpisu rehabilitace od ošetřujícího neurologa RS centra. Využívají se různé metody na neurofyziologickém podkladě a také moderní pomůcky typu Neurac, Homebalance, Propriofoot, Nintendo Wii aj. Vybavení cvičebních místností fyzioterapie moderními pomůckami je umožněno díky finanční podpoře Hennerova nadačního fondu a Nadačního fondu Impuls. V programech pro pacienty s roztroušenou sklerózou spolupracujeme rovněž s psychoterapeutkou.Pacientům se spastickou parézou (především v důsledku získaného poškození mozku) poskytujeme ve spolupráci s neurology komplexní léčbu, jejímž základem je detailní funkční a analytické vyšetření spastické parézy v pěti krocích podle 5-Step Clinical Assessment (5-SCA). Na základě klinické rozvahy je poté doporučena terapie kombinující lokální aplikaci botulotoxinu A a intenzivní domácí tréninkový program pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta podle konceptu Guided Self-rehabilitation Contract (GSC), který naše pracoviště zavedlo jako první v České republice ve spolupráci s prof. Jeanem-Michelem Graciesem. Tento koncept, stejně jako vyšetření 5-SCA, je součástí školení odborné veřejnosti.


Koncept Guided Self-rehabilitation Contract (GSC) ❯


Kde nás najdete


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Viničná 9 a Kateřinská 30, Praha 2

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 4. PatroRehabilitační oddělení a tělocvična

se nacházejí v přízemí budovy Viničná 9.


Mapa ❯❯


Program pro léčbu Parkinsonovy nemoci

probíhá v budově Viničná 9. Po vstupu do budovy se vydáte doleva (ještě před recepcí), půjdete po schodech nahoru až dorazíte k tělocvičně. Pokud budou dveře nad schody zavřené, posaďte se na židli nad schody.

Před budovou Neurologické kliniky v Kateřinské je k dispozici 10 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.


Mapa ❯❯


Program pro léčbu spastické parézy

probíhá v budově Kateřinská 30. Po vstupu do budovy se u recepce vydáte doleva, projdete čekárnou kolem všeobecné ambulance a budete pokračovat chodbou až ke dveřím traktu specializovaných ambulancí. Před tímto traktem se posaďte a vyčkejte příchodu rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta. Samotný trakt ambulancí není volně přístupný.

Před budovou kliniky je k dispozici 10 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.


Mapa ❯❯


Rehabilitační prostory RS centra

se nacházejí na Fakultní poliklinice VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 4. patro. V areálu polikliniky je 6 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovacích karet. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v prostorách Karlova náměstí nebo před hlavním areálem Všeobecné fakultní nemocnice.


Mapa ❯❯


Kontakty


Rehabilitační oddělení

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Viničná 9

Praha 2, 128 01


Telefon:


+420 224 965 513


Konzultace pro stávající pacienty zařazené v některém z našich programů ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Pacienti se spastickou parézou aktuálně léčení botulotoxinem a samostatně rehabilitující v programu GSC jsou běžně objednáváni na další termín v rámci své předchozí návštěvy u rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta.


Fax (sekretariát kliniky): +420 224 922 678
Rehabilitační oddělení - prostory na RS centru

Fakultní poliklinika VFN

Karlovo náměstí 32

121 11, Praha 2


Telefon:

+420 224 966 524


Konzultace pro stávající pacienty zařazené v některém z našich programů ve všední dny od 8:00 do 9:00 hodin.


Fax: +420 224 917 907

E-mail:


Vzdělávací akce a symposia


  • Kurzy rehabilitační léčby spastické parézy: aktuální informace ohledně kurzů najdete zde: www.neurorhbkurzy.cz; As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., Mgr. Ota Gál a prof. MUDr. Robert Jech Ph.D. (vedoucí lékař centra iTEMPO) jsou oficiálními školiteli konceptu Guided Self-rehabilitation Contract (GSC) v České republice.

  • Účast na národních a mezinárodních konferencích k tématu rehabilitace spastické parézy, rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou a rehabilitace u Parkinsonovy nemoci.

  • Pořádání pravidelných konferencí: „Spastická konference: novinky v léčbě spastické parézy“ a „Fyzioterapie a psychoterapie pro pacienty s roztroušenou sklerózou“.

  • Organizace seminářů pro rehabilitační pracovníky v regionech ČR k problematice možností rehabilitační péče o pacienty s roztroušenou sklerózou.

  • Kurzy Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: aktuální informace ohledně kurzů najdete zde: www.parkinsoncare.cz; Mgr. Ota Gál, Ph.D. je oficiálním školitelem projektu ParkinsonNet v České republice.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem