Iktové centrum a oddělení neurointenzivní péče

Iktové centrum

Iktové centrum je součástí oddělení neurointenzivní péče. V budově centra zároveň sídlí spolupracující radiologická pracoviště CT, RTG a MR.


Iktové centrum zajišťuje komplexní léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami (CMP). Zejména v akutní fázi poskytuje:


  • Trombolytickou léčbu

  • Endovaskulární intervence (ve spolupráci s II. Interní klinikou VFN)

  • Neurointenzivní péči na lůžkách odd. neurointenzivní péče

  • Neurorehabilitaci

  • Logopedickou péči

  • Sekundární prevenci


Centrum úzce spolupracuje s lůžky včasné rehabilitace Geriatrické kliniky VFN.


Oddělení neurointenzivní péče

Oddělení neurointenzivní péče se specializuje na diagnostiku a léčbu pacientů s akutními neurologickými stavy (cévní mozkové příhody, kraniocerebrální traumata, epilepsie, autoimunitní a nervosvalová onemocnění vč. myasthenia gravis).


Oddělení disponuje 13 monitorovanými lůžky, 5 lůžky s možností umělé plicní ventilace, zajišťuje terapii plazmaférezami přímo u lůžka, je vybaveno moderními přístroji vč. EEG a ultrasonografie.


Tým lékařů je v úzkém kontaktu především s odborníky ostatních specializovaných center Neurologické kliniky. Lékaři oddělení zajišťují též konziliární neurologickou službu na intenzivních lůžkách ostatních pracovišť VFN.
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem