Webináře o spánku a jeho poruchách

Vážení kolegové,


Neurologická klinika 1. LF a VFN od roku 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách. Témata jsou multioborová a stejně tak přednášející mají různé specializace a jsou z různých pracovišť. Příspěvky jsou asi na půl hodiny s následnou diskusí. Snažíme se o aktuálnost a zároveň o co největší souvislost s medicínou denní praxe.


Zveme k účasti lékaře a zdravotníky všech odborností, studenty medicíny a jiných zdravotnických oborů.


Zájemci se registrují vyplněním formuláře (tlačítko Registrace na této stránce) nejpozději dva dny před webinářem. Registrovaným následně rozešleme e-mailem link pro připojení k webináři.


Těšíme se na Vaši účast.


Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30, 12821 Praha 2


Technická podpora:

Marek Nykl

E-mail:

Tel.: 224 96 55 51


3. trimestr 2023

2. 11. 2023 v 15.00

Co nového přinesla revize Mezinárodní klasifikace poruch spánku (ICSD-3-TR)

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


16. 11. 2023 v 15.00

Obstrukční spánková apnoe a diabetes mellitus

doc. MUDr. Jan Polák, PhD.

Ústav patofyziologie, 3. lékařská fakulta UK, Praha a Interní klinika FN Královské Vinohrady, Praha


Videoarchiv


Registrace *


* původní registrace je stále platná, o registraci prosíme pouze nové zájemce


Poslední změna: 31. říjen 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem