Webináře o spánku a jeho poruchách

Vážení kolegové,


Neurologická klinika 1. LF a VFN od 1. 1. 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách. Témata budou multioborová. Budeme zvát přednášející i z jiných pracovišť. Přednášky plánujeme asi na půl hodiny s následnou diskusí. Budeme se snažit o aktuálnost a zároveň o co největší souvislost s medicínou denní praxe.


Zveme k účasti lékaře a zdravotníky všech odborností, studenty medicíny a jiných zdravotnických oborů.

Zájemci se registrují vyplněním formuláře (tlačítko Registrace na této stránce) nejpozději dva dny před webinářem. Registrovaným následně rozešleme e-mailem link pro připojení k webináři.


Níže je program na první tři měsíce roku 2022.


Těšíme se na Vaši účast.


Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30, 12821 Praha 2


Technická podpora:

Marek Nykl

E-mail:

Tel.: 224 96 55 51


Program na první trimestr roku 2022

13.1. 2022 15.00

Jana Vyskočilová, Karel Šonka: 40 let CPAP a současné možnosti telemetrické spánkové medicíny


10.2. 2022 15.00

Soňa Nevšímalová: Změnil se pohled na centrální hypersomnie od doby doc. MUDr. Bedřicha Rotha?


3.3. 2022 15.00

Iva Příhodová: Zpožděná fáze spánku - civilizační problém


Registrace


Poslední změna: 24. leden 2022 11:23 
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem