Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO)

Charakteristika centra


 • Poskytujeme rutinní diagnostické služby při indikaci intervenčních metod léčby poruch motorického systému (hluboká mozková stimulace, enterální/parenterální kontinuální léčba pumpovými systémy, lokální denervační léčba) podle obecně přijímaných standardů.

 • Poskytujeme dlouhodobou ambulantní péči za účelem řešení aktuálních potřeb chronické implantační nebo infuzní léčby včetně řešení neurologických, psychiatrických a technických komplikací, které vyžadují rychlý a specifický přístup.

 • Provádíme titrace a sladění pokročilé léčby s perorální neurologickou, psychiatrickou a rehabilitační léčbou.

 • Provozujeme horkou linku za účelem podpory a odborných konzultací nenadálých komplikací intervenční léčby.

 • Rozvíjíme stávající síť spolupracujících expy specialistů, kteří vybírají vhodné kandidáty pro intervenční metody léčby.

 • Zajišťujeme konzultační a konziliární činnost pro pacienty indikované nebo již vedené na intervenční léčbě, kteří jsou hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici nebo v Nemocnici Na Homolce.

 • Vedeme databázi kandidátů a pacientů léčených pomocí intervenčních metod.


Způsob objednávání pacientů


Objednávání nových pacientů ❯


Objednávání stávajících pacientů ❯

Další kontakty

- informace, objednávání pacientů

- program Duodopa a ostatní pumpové systémy

- program DBS (hluboká mozková stimulace)


Kde nás najdete

Centrum pro intervenční TErapii Motorických POruch (iTEMPO)

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Ambulance iTEMPO se nacházejí v přízemí. Po vstupu do budovy hlavním vchodem se u recepce vydáte doleva, projdete čekárnou kolem všeobecné ambulance a budete pokračovat chodbou až ke dveřím traktu specializovaných ambulancí. Před tímto traktem se posaďte a vyčkejte příchodu sestry. Samotný trakt ambulancí není volně přístupný.


Telefon: kontaktujte nás podle typu diagnózy nebo způsobu léčby, viz způsob objednávání pacientů


Fax:

+420 224 965 556

E-mail:Čím se zabýváme

program DBS

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, dystonie, třesu a tikových poruch pomocí hluboké mozkové stimulace (indikace, implantace ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce, neuropsychiatrická dispenzarizace).


Informace pro lékaře ❯


Informace pro pacienty ❯


Pracovní tým ❯


program DuoDopa

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci formou kontinuální infuze gelu do tenkého střeva obsahujícího levodopu podávaného mimotělní pumpou (indikace, implantace ve spolupráci s IV. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice, dispenzarizace).


Informace pro lékaře ❯


Informace pro pacienty ❯


Pracovní tým ❯


program botulotoxin

Injekce botulotoxinu v léčbě dystonických a spastických syndromů (indikace, aplikace) ve spojení s intenzivní fyzioterapií podle konceptu GSC, ve kterém pacient rehabilituje doma sám na základě instrukcí fyzioterapeuta.


Informace pro lékaře ❯


Informace pro pacienty ❯


Pracovní tým ❯


Výzkumná činnost a vzdělávací akce


 • Národní a mezinárodní školící centrum pro metodu DBS, Duodopa a léčbu spasticity,

 • indikační semináře,

 • konzultační činnost pro regionální centra spasticity a síť spolupracujících neurologů vybírajících potenciální kandidáty na pokročilé metody léčby,

 • individuální teoretický a praktický výcvik aplikátorů botulotoxinu,

 • kurzy rehabilitační léčby spastické parézy: aktuální termíny kurzů najdete zde: www.neurorhbkurzy.cz,

 • akreditované výukové centrum pro DBS (Medtronic).


Výukové akce a symposia


Mezinárodní výukový kurz MDS zaměřený na diagnostiku a léčbu spastické parézy


Zobrazit webovou stránku kurzu ❯❯Výukové kurzy zaměřené na rehabilitaci u spastické parézyZobrazit webovou stránku kurzu ❯❯

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem