Program Duodopa

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci formou kontinuální infuze gelu do tenkého střeva obsahujícího levodopu podávaného mimotělní pumpou (indikace, implantace ve spolupráci s IV. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice, dispenzarizace).


Centrum přijímá do indikačního procesu léčby Duodopou pacienty s Parkinsonovou nemocí.


Indikační kritéria hlavní:

 • odpovídavost dominantních symptomů na dopaminergní léčbu

 • pacient aktuálně léčen pomocí dopaminergní léčby

 • invalidizující motorické komplikace (zejména fluktuace, dyskineze, těžké OFF stavy, OFF dystonie) i přes optimální perorální léčbu

 • pečovatel (osoba, která bude pomáhat s obsluhou a údržbou pumpy a celého systému)


Indikační kritéria vedlejší:

 • pacient splňuje kritéria pro DBS, ale DBS odmítne


Kontraindikace absolutní:

 • příznaky zpochybňující klinickou diagnózu Parkinsonovy nemoci (atypické/sekundární parkinsonské syndromy)


Kontraindikace relativní:

 • floridní psychotické symptomy

 • těžká demence

 • kachexie

 • trvání Parkinsonovy nemoci do tří let od prvních příznaků

 • doposud bez léčby L-DOPA

 • st. p. operacích trávicího traktu

 • nemožnost zajistit pečovatele a/nebo management spojený s dodávkou, skladováním a podáváním Duodopy
Pracovní tým ❯


Materiály ke stažení pro lékaře ❯


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem