Vedení kliniky

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Přednosta kliniky

E-mail: robert.jech(at)vfn.cz


prof. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Zástupce přednosty

E-mail: dana.horakova(at)vfn.cz


MUDr. Petra Reková, Ph.D.

Primářka

E-mail: petra.rekova(at)vfn.cz


Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.

Zástupce primářky

david.kemlink(at)vfn.cz


Mgr. Markéta Fialová

Vrchní sestra

E-mail: marketa.fialova(at)vfn.cz


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Zástupce přednosty pro pedagogiku

E-mail: jiri.klempir(at)vfn.cz


Doc. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

E-mail: tereza.serranova(at)vfn.cz


Mgr. Irena Růžičková

Sekretariát - 1. LF UK

E-mail:iruzi(at)lf1.cuni.cz


Renáta Stibůrková

Sekretariát - VFN

E-mail: renata.stiburkova(at)vfn.cz


Marek Nykl

Studijní záležitosti a výuka

E-mail: mnykl@(at)lf1.cuni.cz


Magda Plosová

Výzkumné projekty a granty

E-mail: mplos@lf1.cuni.cz


Zuzana Kronová

Provozní kliniky

E-mail: zuzana.kronova@vfn.cz


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem