Příjmová všeobecná ambulance

Lékaři: dle aktuálního rozpisu kliniky


Tým sester:

Zuzana Novotná

Romana Kačírková

Iveta Bláhová

Daša Halgašová

Bc. Dagmar Charvátová

Martina Francová

Martina Dvořáková

Marek Morávek

Soňa Nováková

Jana Šídlová

Marcela Wolfová

Eva Řeháková

Karolína Kracíková

Victor S. Mádl

Dana Šrajbrová - ošetřovatelka


Kde nás najdete

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 - přízemí, vlevo od vrátnice


Před budovou kliniky jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.


Kontakty

Příjmová všeobecná ambulance

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 21


Ordinační doba

Příjmová všeobecná ambulance poskytuje neodkladnou neurologickou péči pro pacienty v ohrožení zdraví či života nepřetržitě 24 hodin denně.Foto: Veronika Nehasilová © 2017


Pro koho je určena příjmová všeobecná ambulance


Pro koho je určena příjmová všeobecná ambulance a v jakém pořadí jsou ošetřeni jednotliví pacienti?


 1. pacient v ohrožení života/pacient s podezřením na vážné ohrožení zdraví

 2. pacient akutně odeslaný cíleně k neurologickému vyšetření na Neurologickou kliniku z jiného pracoviště nemocnice VFN

 3. pacient předem objednaný do naší ambulance k vyhodnocení stavu či sdělení výsledků a/nebo zaměstnanec VFN

 4. pacient přicházející s doporučením od jiného lékaře mimo naši nemocnici

 5. pacient s akutním problémem přicházející bez jakéhokoliv doporučení na vlastní přání


Pořadí pacientů vždy určuje lékař podle stavu pacienta a důvodu k vyšetření, nikoli podle času příchodu do čekárny či typu transportu, kterým se pacient dostal do nemocnice.


Prosíme tedy, abyste respektovali pořadí dané medicínským rozhodnutím lékaře.Proč je často velmi dlouhá čekací doba v čekárně příjmové všeobecné ambulance?


Příjmová ambulance má sloužit především skutečně pacientům v ohrožení zdraví či života.


Nejčastěji se jedná o tato diagnózy:


 • cévní mozkové příhody

 • epileptický záchvat

 • zánět mozkových blan

 • akutní zhoršení závažných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, myastenia gravis, Parkinsonova nemoc, atd.)

 • akutní bolest zad s ochrnutím končetiny nebo poruchou močení


Tito pacienti jsou vždy ošetřeni přednostně. Jejich stav vyžaduje většinou provedení několika procedur (krevní odběry, CT či RTG vyšetření, lumbální punkce, podání infuse apod.), které vyšetření prodlužují. Kapacita akutní neurologické ambulance je omezená. Pokud netrpíte skutečně akutním neurologickým problémem může Vám být doporučeno vyhledat lékaře mimo pohotovostní službu resp. mimo akutní ambulanci. Neprodlužujte zbytečně nepříjemné čekání v čekárně sami sobě ani ostatním pacientům.


Řada pacientů si neuvědomuje, že např. akutní blokáda páteře (krční nebo bederní) není sama o sobě neurologickým problémem.


Jak odlišit problém, který vyžaduje péči neurologa, od prosté blokády zad, kdy si mohu pomoci mnohem lépe sám doma než-linežli čekat v čekárně na zbytečné neurologické vyšetření? Návod naleznete ZDE.Foto: Veronika Nehasilová © 2017Komu tedy doporučujeme jiný, vhodnější způsob neurologické péče?


 • pacientům s neakutním problémem (chronické bolesti zad apod.)

 • pacientům vyžadujícím opakované neurologické kontroly

 • pacientům požadujícím „zástup“ obvodního neurologa s chronicky sledovaným problémem při jeho nepřítomnosti

 • pacientům, kteří se sami rozhodli o neurologickém původu svého neakutního problému, aniž by vyhledali svého praktického lékaře

 • pacientům požadujícím opakované analgetické infuse (k tomu účelu doporučujeme vyhledat některé z infusních center – ZDE)Koho v takovém případě vyhledat?


 • v rámci prvního kontaktu především doporučujeme k základnímu vyšetření navštívit svého praktického lékaře, který určí, zda je neurologické vyšetření skutečně na místě

 • ambulantního neurologa v místě bydliště

 • infusní centrum k aplikaci opakovaných infusí


Objednání k lumbální punkci na naší ambulanci


Na naší ambulanci provádíme diagnostické lumbální punkce atraumatickou jehlou na základě požadavku ambulantního neurologa.


K vydání termínu vyšetření požadujeme zprávu ambulantního neurologa s odůvodněním zákroku a vyloučením kontraindikací – viz naše doporučení ZDE.


Na toto vyšetření si vyhraďte celé dopoledne. Ráno proběhne odběr krve a vlastní lumbální punkce, poté doporučujeme 20 min. ležet na břiše, následně pacient čeká na předběžné výsledky, které jsou k dispozici zhruba za 2 hodiny. V případě normálních základních výsledků je pacient propuštěn domů. Kompletní výsledky podle typu požadovaných vyšetření bývají k dispozici do čtyř týdnů.


Pomohli jsme Vám a Vy byste rádi přispěli na provoz a zlepšení kvality péče o pacienty na naší příjmové všeobecné ambulanci?Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem