• O klinice
  • Pre a postgraduální vzdělávání

Pre a postgraduální vzdělávání

Klinika zajišťuje výuku neurologie ve dvou semestrech IV. ročníku v oboru všeobecného lékařství a v letním semestru V. ročníku v oboru stomatologie. Obdobně je tomu i výuka v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.


Do výuky jsou zařazeny speciální stáže z neurofyziologie a zobrazovacích metod, likvorologie a rehabilitace. V rámci magisterského studia je zajištěno vzdělávání speciálních pedagogů a v rámci bakalářského studia výuka ergoterapie, zdravotní výchovy a ošetřovatelství.


Na klinice se vyučují 3 povinně volitelné předměty. Klinika se věnuje systematicky vědecké postgradualní výchově studentů v oboru neurověd. Pracovníci kliniky zajištují radu postgradualních kurzů v průběhu předatestační výchovy oboru neurologie i v průběhu kontinuálního postgradualního vzdělávání.Více o studiu ❯


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem