Iktové centrum a oddělení neurointenzívní péče


MUDr. Fiksa Jan

Vedoucí lékař


Pracovníci centra:

MUDr. Kemlink David, Ph.D. ,

MUDr. Krejčí Veronika,

MUDr. Volná Jana,

MUDr. Reková Petra,

MUDr. Růžička Filip, Ph.D.,

MUDr. Gallo Juraj,

MUDr. Babánková Michaela,


Telefonické kontakty na centrum:

+420 702 089 449

+420 724 926 212

+420 224 965 560

+420 224 965 512

Iktové centrum


Iktové centrum je součástí oddělení neurointenzívní péče a vyniká výjímečným propojením s diagnostickými technikami (vč. zobrazovacích technik CT a MR), které jsou v těsném sousedství intenzívních lůžek.


Iktové centrum zajišťuje komplexní léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami (CMP) zejména v akutní fázi:


  • Trombolytickou léčbu

  • Angiointervenční léčbu  (v rámci spolupráce s II. Interní klinikou VFN)

  • Neurointenzívní péči na lůžkách odd. neurointenzvní péče

  • Neurorehabilitaci

  • Logopedickou péči

  • Sekundární prevenci


Centrum úzce spolupracuje s lůžky včasné rehabilitace iktového centra Geriatrické kliniky VFN.


Indikátory kvality iktového centra:Oddělení neurointenzívní péče je vybaveno moderní přístrojovou technikou zvl. ventilačními přístroji, přístrojem pro eliminační metody, elektroencefalografickým přístrojem. 


Oddělení se specializuje na pacienty s ventilačním selháním v rámci akutního neurologického onemocnění, na  pacienty s autoimunitními nemocemi. Je schopné poskytovat umělou plicní ventilaci i kůru plazmaférez přímo u lůžka pacientů a je v úzkém kontaktu především s odborníky ostatních specializovaných center neurologické kliniky.Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem