Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

zimní semestr 2021/2022


Vážené kolegyně a kolegové,

výuka v tomto roce bude upravována dle aktuální epidemiologické situace a hygienických nařízení a v souladu s doporučeními 1. LF UK pro klinická pracoviště (t.j. povinnost průkazu prodělaného onemocnění, platného očkování, nebo testu na COVID 19 ne staršího 7 dní).


V současné době probíhá výuka na naší klinice v prezenční formě.

Stáže na oddělení 9.45-12.15 (viz rozpis na nástěnce), semináře formou přednášky ve velké posluchárně od 8.00 – 9.30 hodin.


Výjimkou je pondělí 27.9. kdy od 8.00 do 11.30 probíhají jen přednášky ve velké posluchárně, a to hybridní formou (je možné si vybrat mezi online výukou a přítomností na přednášce osobně).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Náplň výuky

  • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

  • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

  • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

  • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

  • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

  • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

  • Indikace neurochirurgické léčby.


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická nařízení a v souladu s doporučeními 1. LF UK průběžně upravujeme průběh výuky.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výukyMarek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem