Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

zimní semestr 2020/2021


Náplň výuky

  • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

  • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

  • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

  • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

  • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

  • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

  • Indikace neurochirurgické léčby.


Kruhy 5015 a 5016


POZOR: Od 23.11. probíhá první běh náhradní praktická výuka v odpoledních hodinách


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická nařízení a v souladu s doporučeními 1. LF UK průběžně upravujeme průběh výuky.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Náhradní stáže: Náhradní praktická výuka bude probíhat dle rozpisu pro jednotlivé kruhy (viz email v SIS). První termíny jsou ve dnech 23.-27.11.2020  v době 12:00-14:00. Sebou prosíme vhodné přezuvky a neurologické kladívko.  Prosíme o vyvarování se nadměrného sdružování v prostoráchkliniky. Pro studenty, kteří nebudou schopni v tomto termínu stáž absolvovat, jednáme o další náhradní formě/termínech. O výsledcích jednání budeme zde informovat.


Zápočty: Poslední den stáží proběhne přezkoušení z neurologického vyšetření a bude udělen zápočet. Ti, kteří již absolvovali teoretickou zkoušku před absolvováním náhradních stáží budou mít předmět následně zapsán do SIS.


Zkoušení: Pro studenty kruhů 5015 a 5016 jsou rezervovány termíny od 20.11. do 27.11.2020. Dále pro všechny studenty ve zkouškovém období na konci semestru. Indivudálně lze požádat o zkoušení online. Zkoušku je možné vykonat před zápočtem (viz výše), do SIS bude výsledek absolvování stáže převeden po získání obou těchto povinností.Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výukyMarek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem