Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

zimní semestr 2022/2023


Náplň výuky

 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

 • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

 • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

 • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

 • Indikace neurochirurgické léčby.


Organizace výuky a pravidla získání zápočtu

Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen semináři (denně od 8:00 do 9:30 na posluchárně kliniky) a stážemi na oddělení (denně od 9:45 do 12:15 hodin, dle rozpisu rozdělení na skupiny). Ve 3. a 4. týdnu bloku jsou součástí vzdělávání návštěvy vybraných ambulancí a laboratoří. Každý student se zapíše do online tabulky (viz níže) minimálně do dvou různých ambulancí a jedné laboratoře.


Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání bude nutno nahradit stáží na akutní ambulanci v době pohotovosti v pracovní dny od 16:00 do 7:30 a také v průběhu víkendu a státních svátků, vždy s lékařem konajícím službu. Jednu absenci lze nahradit čtyřhodinovou stáží na akutní ambulanci. V případě většího množství absencí je možné docházku nahradit ekvivalentním vícehodinovým pobytem ve službě. Náhrady stáží je bezpodmínečně nutné předem domluvit s vedoucím akutní ambulance, který noční náhradní stáže koordinuje.


Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu a známky (A, B, C) asistentem, která bude zohledněna při závěrečné zkoušce. Zkoušku je možné skládat poslední den bloku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru.


Součástí zkoušky je i praktická otázka z neurologického vyšetření. Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na univerzitním pracovišti, které vyučuje neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena ekvivalentním počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.


Podmínky udělení zápočtu

Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 2 celodenní absence).


Možnosti náhrady absence:

 1. Náhradní stáže v době pohotovosti na akutní ambulanci

 2. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 3. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím


Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.


Zkouška:

 • Na konci bloku jsou vypsány předtermíny pro dané skupiny

 • Pro studenty, kteří neabsolvují zkoušku na konci bloku jsou vypsány termíny ve zkouškovém období (SIS)


Zápis do ambulancí a laboratoří (CAS)


Rozpis seminářů ❯


Otázky ke zkoušce ❯


Neurologické vyšetření (Moodle) ❯


Archiv prednasek (Moodle) ❯


Doporučená literatura

Další zdroje

 • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha


Vedoucí výuky 5. ročníku

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz

Koordinace výuky

Marek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem