Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

letní semestr 2020/2021


Kruhy 5001, 5002 a 5003 22.2.-19.3.2021

Výuka bude probíhat hybridní formou. Po 4 týdny kurzu budou dopoledne probíhat online přednášky v době 8.00 - 9.30 v platformě MS Teams. Interaktivní kazuistické online semináře v stejném prostředí probíhají od 10.00 a v závislosti na formě a tématu typicky trvají kolem 60minut.


Zkrácené praktické stáže probíhají v rozsahu 5 dnů v 2. – 4. týdnu výuky. Studenti jsou rozděleni do skupin po 5-8, individuální rozpis bude rozeslán pomocí SIS. Na konci stáže proběhne přezkoušení z praktického neurologického vyšetření a bude udělen zápočet. Je požadována účast na všech 5 dnech, ev. Absence je nutné po předchozí dohodě s vyučujícím nahradit, či absolvovat stáž v jiném termínu. Pokud by navrhované termíny nevyhovovaly, kontaktujte prosím koordinátory výuky či na emailu .


Zkoušku je možné vykonat i před udělením zápočtu, o výsledku bude vystaveno potvrzení, do SIS však bude známka zapsána až společně se zápočtem. V individuálních odůvodněných případech je možné vykonat zkoušku online.


Náplň výuky

  • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

  • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

  • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

  • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

  • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

  • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

  • Indikace neurochirurgické léčby.


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická nařízení a v souladu s doporučeními 1. LF UK průběžně upravujeme průběh výuky.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výukyMarek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem