Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

Výuka ve 4. bloku jarního semestru (od 18.5. do 12.6.2020)

Semináře (každé pondělí od 10:00 do 12:15), pro všechny studenty ze skupin 9 a 10, přednášející dle původního rozpisu. Přednáška i následná diskuse probíhá naživo a přenáší se zároveň distančně a nahrává v MS Teams. Na konci každého semináře bude přednášející připraven odpovídat na dotazy studentů.

Témata: 18.5. Neurologické vyšetření, další 3 pondělky Kazuistiky 1-3.


Přednášky: Studenti mají pro samostudium neurologie k dispozici přednášky neurologie ve streamu v MS Teams a každé pondělí od 10.00 mohou dorazit na výše uvedené semináře, po kterých se budou moci vyptat na případné nejasnosti, na které během samostudia narazili.


Stáže na oddělení (vždy od úterý do pátku od 10:00 do 12:15), od 19.5. tři skupiny po 3-4 studentech, od 26.5. čtyři skupiny. Asistenti a oddělení dle původního rozpisu.

Náplň: 1. týden neurologické vyšetření a základní příznaky, v dalších týdnech základy neurologické diagnostiky a terapie.


Zápočty: Na konci posledního týdne výuky u stážujících studentů příslušný asistent. U ostatních v rámci jednorázové konzultace asistent určený podle rozpisu.


Zkoušení: Na konci bloku (12.6. a dle potřeby též 15.6.), dále v navazujícím zkouškovém období.


5. ročník

letní semestr 2019/2020


Náplň výuky


 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

 • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

 • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

 • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

 • Indikace neurochirurgické léčby.


Organizace výuky a pravidla získání zápočtu


Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen semináři (denně od 8:00 do 9:30 na posluchárně kliniky) a stážemi na oddělení (denně od 9:45 do 12:15 hodin, dle rozpisu rozdělení na skupiny). Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta.


Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Podmínkou je, že zůstane zachována návaznost obecné (1. týden) a speciální neurologie (2.-4. týden bloku).


Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu. V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru.


Součástí zkoušky je i praktická otázka z neurologického vyšetření. Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.


Podmínky udělení zápočtu


Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 2 celodenní absence).


Možnosti náhrady absence:


 1. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 2. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím


Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.


Zkouška:

 • Na konci bloku jsou vypsány předtermíny pro dané skupiny

 • Pro studenty, kteří neabsolvují zkoušku na konci bloku jsou vypsány termíny ve zkouškovém období (SIS)
Rozpis seminářů ❯


Otázky ke zkoušce ❯


Archiv přednášek ❯Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výuky


Marek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem