Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

zimní semestr 2021/2022

Kruhy 5011 + 5012

Vážené kolegyně a kolegové,

v současné době plánujeme výuku předmětu Neurologie od 3.1.2022 v následujícím formátu:


Každé pondělí bude výuka plně on-line na platformě MS Teams, od 8:00 hod. přednášky a od 10:00 hod. kazuistické semináře, v trvání do cca 12:15 hod.


Další dny bude probíhat presenčně přednáška od 8 hodin a klinické stáže od 10:00 hodin. Vaše kruhy budou rozděleny do 3 podskupin, tedy v každém, dle zápisu na SIS, by mělo být 8 studentů. Individuální rozdělení k jednotlivým vyučujícím a na příslušná oddělení bude vyvěšeno v úterý 4.1. na nástěnce kliniky.


Náplň výuky

  • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

  • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

  • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

  • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

  • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

  • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

  • Indikace neurochirurgické léčby.


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická nařízení a v souladu s doporučeními 1. LF UK průběžně upravujeme průběh výuky.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výukyMarek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem