Fyzioterapie

Základy neurologie

2. ročník

zimní semestr 2023/2024

Náplň výuky


Cílem výuky předmětu v zimním semestru je získání znalostí o funkcích centrálního a periferního nervového systému. Důraz je kladen na motorické projevy základních neurologických symptomů a syndromů. V letním semestru jsou představena jednotlivá nejdůležitější neurologická onemocnění. V praktické části výuky se v obou semestrech studenti seznámí se základy neurologické rozvahy a vyšetření.


Organizace výuky a pravidla získání zápočtu a zkoušky


V zimním i letním semestru je výuka tvořena semináři na posluchárně a praktickými stážemi na oddělení. Čas výuky je vždy uveden v aktuálním rozpisu seminářů a stáží na daný semestr. Prezence na seminářích a praktických stážích je sledována a povolena je jedna omluvená absence za semestr. Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Tato náhrada ovšem musí proběhnout v rámci daného semestru před udělením zápočtu. Na praktickou výuku na oddělení je nutné mít kromě identifikační karty studenta rovněž bílé pracovní oblečení.


Podmínkou zápočtu v zimním semestru je absolvování zápočtového testu (maximálně 3 pokusy) a prezence na vypsaných seminářích podle výše zmíněných pravidel. Zápočet je standardně udělován po úspěšném absolvování zápočtového testu, nejpozdějším možným termínem k jeho udělení je poslední den zkouškového období tohoto semestru.


Podmínkou udělení zápočtu v letním semestru je prezence na vypsaných seminářích podle výše zmíněných pravidel. Zápočet je standardně udělován poslední den praktických stáží, nejpozdějším možným termínem k jeho udělení je konec daného akademického roku a zápočet je současně podmínkou absolvování zkoušky.


Letní semestr je zakončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky, která se sestává z jedné otázky z obecné neurologie a jedné otázky ze speciální neurologie, které jsou uvedeny na těchto stránkách a ve studijním informačním systému. Termíny a podmínky zkoušek (tj. kapacita termínů zkoušek) jsou vždy vypsány ve studijním informačním systému, a to s ohledem na daný počet studentů.


Rozpis přednášek a praktických cvičení ❯


Otázky ke zkoušce


Informace o předmětu ❯


Doporučená literatura

Základní studijní literatura:


  • Lennon S. and Stokes M. eds.: Pocketbook of Neurologic Physiotherapy. Elsevier 2009.

  • Biller J., Gruener G, Brazis PW. eds. DeMyer´s The Neurological Examination, sixth edition. The McGraw-Hill Companies 2011.

  • Dietz V. and Ward N. eds.: Oxford Textbook of Neurorehabilitation. Oxford University Press 2015.

  • Umphred DA., Burton GU., Lazaro RT., Roller ML. eds. Umphred´s Neurological Rehabilitation, sixth edition. Elsevier 2012.

  • Ambler Z.: Základy neurologie, sedmé přepracované a doplněné vydání. Galén Karolinum, Praha 2011.

  • Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al.: Neurologie. Galén, Praha 2002.

  • Králíček P., Úvod do speciální neurofyziologie, třetí, přepracované a rozšířené vydání. Galén, Praha 2011.


Další zdroje


  • Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol. Klinická neurologie (část obecná; část speciální I a II). Triton, Praha 2010.

  • Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén, Praha 2010.

  • Pfeiffer J.: Neurologie v rehabilitaci pro studium a praxi, Grada, Praha 2007.


Archiv přednášek - fyzioterapie


Učebnice neurologieVedoucí výuky fyzioterapie


As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.


Koordinace výuky


Marek Nykl
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem