Semináře

Program seminářů Hennerovy neurologické kliniky

Zimní semestr 2019/2020

Semináře se konají (pokud není uvedeno jinak) vždy ve středu v době 15:00 – 16:00 hod. v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2


2.10.

Seminář Iktového centra:

Perspektivy prevence a léčby ischemické CMP

(org. J. Fiksa)

9.10.

Seminář spánkového centra:

The impact of obstructive sleep apnea (OSA) on neurodegenerative disorders

(R.L. Riha, University of Edinburgh, UK)

16.10.

Společný seminář s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN:

Akutní odvykací stavy a jejich psychiatrický management

(seminář se koná od 14:00 hod. v posluchárně Neurologické kliniky)

23.10.

Správná indikace a výtěžnost metod EMG a EP

(P. Havránková, M. Miler)

30.10.

Kazuistický seminář – neurologická oddělení

(org. P. Mečíř)

6.11.

Seminář dětské neurologie

(Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, oddělení dětské neurologie TN v Krči, Klinika dětského a dorostového lékařství a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze)

13.11.

Demyelinizační odpoledne

(org. E. Kubala Havrdová)

20.11.

Motoneuron in vitro

(H. Wichterle, Columbia University, New York, USA)

27.11.

33. Český a Slovenský Neurologický Sjezd, Praha – seminář se nekoná

4.12.

Obezita a mozek

(Š. Svačina, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN)

11.12.

Společný seminář Neurologické kliniky 1. LF UK a Neurochirurgického oddělení NNH

(org. J.Mašková)

18.12.

Předvánoční seminář s udělením cen Hennerova nadačního fondu

8.1.

Léčba primárních bolestí hlavy v r. 2020

(J. Marková, Neurologická klinika 3. LF UK a TN Krč)

15.1.

Kazuistický seminář – Centrum extrapyramidových onemocnění

(org. H. Brožová)

22.1.

Vejvalkův myasthenický den

(org. M. Týblová)

29.1.

Kazuistický seminář - akutní všeobecná ambulance

(org. E. Krasulová)Koordinátoři seminářů

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

MUDr. Jana Mašková


Odborný garant vzdělávacích akcí

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Přednosta neurologické kliniky
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem