Semináře

Program seminářů Hennerovy neurologické kliniky


Letní semestr 2017-2018


Semináře se konají (pokud není uvedeno jinak) vždy ve středu v době 15:00 – 16:00 hodin v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 221.2.

Seminář Iktového centra: Morbus Fabry

(org. P. Reková)

28.2.

Rehabilitační seminář: Lůžka včasné rehabilitace VFN – indikace pacientů, RHB programy, výsledky spolupráce

(org. T. Gueye)

7.3.

Seminář dětské neurologie

(Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Oddělení dětské neurologie TN v Krči, Klinika dětského a dorostového lékařství a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)

14.3.

Semiinvazivní léčba vertebrogenní bolesti

Centrum pro léčbu bolesti KARIM VFN (M. Matias) a RDG klinika VFN

(org. A. Burgetová)

21.3.

20 let Hluboké mozkové stimulace v České republice (org. R. Jech)

28.3.

Společný seminář s Psychiatrickou klinikou:

Z historie neurologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě – inspirace a tradice

(E. Růžička)

Seminář začíná od 14:00 hodin a koná se v posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2

4.4.

Kazuistický seminář

(org. P. Mečíř)

11.4.

Neuropsychologický seminář: Mírná kognitivní porucha v rámci neurodegenerativních onemocnění – definice a klinický pohled

(T.Nikolai)

18.4.

Diagnostic challenges in Parkinson's Disease

(W. Poewe - Department of Neurology, Medical University of Innsbruck, Rakousko)

25.4.

Kazuistický seminář – případy akutní všeobecné ambulance

(org. E. Krasulová)

2.5.

Prezentace Ph.D. studentů Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

9.5.

Kazuistický seminář Centra extrapyramidových onemocnění

(org. H.Brožová)

16.5.

Deprese – update

(T. Uhrová)

23.5.

Demyelinizační odpoledne

(org. E. Kubala Havrdová)

30.5.

Spánkový seminář – Narcolepsy and cataplexy

(org. K. Šonka)

F. Pizza, Department of Neurology, University of Bologna, Itálie

6.6.

Epileptologický seminář:

Nová klasifikace záchvatů a epileptických syndromů 2017

(P. Bušek)

Autonomní symptomatika epileptických záchvatů

(E. Nešpor)

13.6.

Neurochirurgický seminář: Hydrocefalus – definice, indikace dg metod, léčba a její výsledky

(J. Šroubek, Neurochirurgické odd. Nemocnice na Homolce)


Koordinátoři seminářů


as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.


Odborný garant vzdělávacích akcí


prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Přednosta neurologické kliniky
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autemMapa


Kontakty ❯ Mapa ❯❯