Semináře

Program seminářů Hennerovy neurologické kliniky


Letní semestr 2018 / 2019

Semináře se konají (pokud není uvedeno jinak) vždy ve středu v době 15:00 – 16:00 hodin v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2


20.2.

Léčba akutní ischemické CMP ve světle nových doporučení a novinky v sekundární prevenci

(J. Fiksa, P. Reková, Iktové centrum)

27.2.

Neurologická medikace v graviditě

(E. Maňáková, Česká teratologická informační služba 3. LF UK)

6.3.

Vaskulární epilepsie

(H. Vacovská, Neurologická klinika FN Plzeň)

13.3.

Kazuistický seminář akutní ambulance

(org. E. Krasulová)

20.3.

Představení grantových projektů Neurologické kliniky:

Konektomika jader užívaných při DBS

(R. Jech)

Porucha chování v REM spánku: predikce rizika neurodegenerace

(P. Dušek)

27.3.

Demyelinizační odpoledne: Management of MS in Germany in 2019

(T. Ziemssen, MS Center and Neuroimmunological Laboratory, Univesity Clinic Carl-Gustav Carus, Dresden, Germany)

3.4.

Seminář dětské neurologie

(org. S. Nevšímalová)

10.4.

Kazuistický seminář lůžkových oddělení

(org. P. Mečíř)

17.4.

Prezentace práce postgraduálních studentů

(Z. Hanzlíková, K. Dolečková, T. Bartošová, K. Kučerová)

24.4.

Společný seminář s Psychiatrickou klinikou

(posluchárna Psychiatrické kliniky od 14 hodin):

The relationship between physical (in)activity and cognition in people with and without diseases of the central nervous system

(Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Department of Clinical Neuropsychology, VU University Amsterdam, Netherlands)

15.5.

The Spectrum of Sleep Related Violence and Forensic Implications

(C. H. Schenck, Minnesota Regional Sleep Disorders Center and the University of MN. USA)

22.5.

CIDP and other Inflammatory Neuropathies - Pathogenesis and Treatment

(K. Toyka Würzburg, Neurologie der Universität Würzburg)

29.5.

Hygiena dýchacích cest z pohledu fyzioterapeuta

(R. Korteová, rehabilitační oddělení)

Představení projektů respMS a respMSA

(M. Srp, rehabilitační oddělení)

5.6.

Kazuistický seminář Expy centra

(org. H. Brožová)

12.6.

Společný seminář s neurochirurgickým oddělením NNH – kazuistiky společných pacientů

19.6.

Update ve vybraných oblastech neurologie 2019

(org. J. Mašková)Koordinátoři seminářů

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

MUDr. Jana Mašková


Odborný garant vzdělávacích akcí

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Přednosta neurologické kliniky
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem