Semináře

SEMINÁŘE HENNEROVY NEUROLOGICKÉ KLINIKY SE NEKONAJÍ


Vážené kolegyně a kolegové,


pozastavujeme konání seminářů Neurologické kliniky. Opatření je vynuceno epidemiologickou situací a stanovisky nadřízených orgánů.


O obnovení pravidelných seminářů vás budeme informovat. Zrušené semináře přesuneme po dohodě s autory do dalšího semestru.


S pozdravem


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN


Program seminářů Hennerovy neurologické kliniky

Letní semestr 2019/2020

Semináře se konají (pokud není uvedeno jinak) vždy ve středu v době 15:00 – 16:00 hod. v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2


26.2.

Právní aspekty neurologické praxe

(M. Džupinková, Legislativně-právního odbor VFN)

4.3.

Kazuistický seminář – oddělení

(org. P. Mečíř)

11.3.

Efektivita miniinvazivních technik v léčbě bolesti zad

(R. Rapčan, M. Matias)

18.3.

Epileptické a psychogenní neepileptické záchvaty

(D.Chmelařová, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň)

25.3.

Kazuistický seminář – akutní ambulance

(org. P. Reková)

1.4.

Dětská neurologie

(org. S. Nevšímalová)

8.4.

Management pacientů s difuzními gliomy

(D. Netuka, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha)

15.4.

Drug-induced tardive syndrome

(M. Tinazzi, Dep.Neurosciences, Biomedicine and Movement Sciences,University of Verona)

22.4.

Společný seminář Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN: Limbická encefalitida

(seminář se koná od 14:00 hod. v posluchárně Psychiatrické kliniky)

29.4.

Biologické hodiny a frekvence výskytu chronotypu v ČR

(A. Sumová, Fyziologický ústav AV ČR)

6.5.

Parkinson's disease as a systemic disorder

(P. Taba, Neurology Clinic of Tartu University Hospital, Estonia)

13.5.

Význam měření neurofilament v neurologii

(org. T. Uher)

20.5.

Kazuistický seminář Extrapyramidového centra

(org. H. Brožová)

27.5.

Prezentace prací PGS studentů

(Mareček, Škrabal, Šťastná, Varga)

3.6.

Novinky v neurologii

(org. J. Mašková)Koordinátoři seminářů

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D

MUDr. Jana Mašková


Odborný garant vzdělávacích akcí

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Přednosta neurologické kliniky
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem