Centrum pro poruchy spánku a bdění

O nás

Centrum pro poruchy spánku a bdění se zabývá diagnostikou, léčbou a výzkumem poruch spánku a bdění se zvláštním zaměřením na neurologická onemocnění.


Jedná se o následující okruhy nemocí:

Nemoci s nadměrnou spavostí (zejména narkolepsie a idiopatická hypersomnie)

Parasomnie (náměsíčnictví, porucha chování v REM spánku a další)

Poruchy dýchání ve spánku (zejména obstrukční spánková apnoe, ale také další poruchy dýchání ve spánku při neurologických onemocněních)

Poruchy pohybu související se spánkem (např. syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami)

Poruchy cirkadiánního rytmu

Poruchy spánku obecně u neurologických onemocnění

• V našem Centru se vyšetřují také nemocní s epilepsií


Centrum se skládá ze specializované ambulance (Ambulance spánku a bdění) a lůžkového oddělení (Monitorovací jednotka).

V Ambulanci spánku a bdění se provádějí jednak vstupní vyšetření pacientů se spánkovými obtížemi a jednak zde probíhají kontroly dlouhodobě sledovaných pacientů s již diagnostikovanými vybranými nemocemi.

Monitorovací jednotka slouží ke specializované diagnostice poruch spánku a bdění a monitorace pacientů s epilepsií.

Centrum je akreditováno Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Důležitou součástí Centra je i výzkumná činnost, která zahrnuje i mezinárodní spolupráci.

Probíhá zde pregraduální a postgraduální výuka neurologie, neurověd a spánkové medicíny.


Proč a jak vyšetřujeme poruchy spánku a bdění

Péče o poruchy spánku a bdění ve vyspělých zemích včetně ČR v posledních letech zintenzivňuje a zlepšuje. Medicínu poruch spánku významně ovlivnil český neurolog Bedřich Roth (1919-1989), docent této neurologické kliniky. Svými pracemi o narkolepsii a idiopatické hypersomnii se nesmazatelně zapsal do historie lékařství. Již od 50. let doc. Roth začal sledovat nemocné s těmito chorobami a následně vytvořil tradici poradny pro hypersomnii a narkolepsii na neurologické klinice. V 70. letech byl soubor nemocných doc. Rotha největší na světě. Na neurologické klinice vybudoval doc. Roth spánkovou laboratoř, první v tehdejším Československu.


V 90. letech, v nových podmínkách došlo k výraznému rozšíření diagnostických a léčebných metod dostupných na neurologické klinice 1. LF UK a VFN, k dramatickému zvýšení množství vyšetření a k rozšíření počtu nemocí diagnostikovaných. Byla navázána těsná spolupráce s dalšími pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice (zejména s ORL, stomatochirurgií, psychiatrií, pneumologií, endokrinologií a obezitologií) a v roce 1997 vzniklo Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN.


Přístrojové vybavení spánkové laboratoře umožňuje rutinní provádění video-polysomnografických a videoelektroencefalografických záznamů i hodnocení denní spavosti (standardně testem mnohočetné latence usnutí). K vyšetření poruch dýchání ve spánku (zejm. obstrukční spánkové apnoe) jsou používány přístroje typu limitovaná polygrafie (kardiorespirační polygrafie) a k jejich léčbě různé typy přetlaku v dýchacích cestách (CPAP, BiPAP, ASV) a neinvazivní ventilace. K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (např. střídání rytmu spánek-bdění nebo abnormální pohyb končetin ve spánku) slouží aktigrafické vyšetření. Centrum disponuje možností specializovaného genetického a laboratorního vyšetření. V Centru jsou používány nejen běžně dostupné léky, ale i moderní léčiva vázaná na specializovaná centra.


Pro pacienty

O objednání k vyšetření a o typu vyšetření při případném objednání se rozhoduje na základě doporučení odborného lékaře.

Věnujeme se dospělým i dětským nemocným.


Kdy je vyšetření spánku vhodné

Vyšetření v našem centru je vhodné při nadměrné denní spavosti, při podezření na poruchu dýchání ve spánku, při podezření na abnormálních stavy při spánku (abnormální chování a pohyby), při nekvalitním nočním spánku nejasné příčiny a při poruchách cirkadiánního rytmu.

Nadměrná denní spavost znamená usínání v průběhu dne, denní spánky, kterým, se nelze ubránit, a extrémně dlouhá potřeba spánku.

Poruchy dýchání ve spánku mají různé příznaky: zástavy dechu ve spánku doprovázené chrápáním, pocitem neosvěživého spánku, spavostí a únavou během dne. Kombinace se zvýšeným krevním tlakem a jiným srdečním, cévním či plicním onemocněním je častá.

Abnormální chování ve spánku způsobují nejčastěji parasomnie, mohou se projevovat jako nevědomá činnost v průběhu noci (náměsíčnictví) či nevědomé pohyby ve spánku v souvislosti s právě probíhajícím snem (porucha chování v REM spánku).

Abnormální pohyby související se spánkem, například syndrom neklidných nohou, se projevují nucením pohybovat dolními končetinami před usnutím, nebo ve večerní době, zvláštními pocity v dolních končetinách a také jednoduchými opakovanými pohyby dolními končetinami během spánku.

Poruchy cirkadiánního rytmu se projevují spánkem v nevhodnou dobu a nemožností spát v dobu přiměřenou.


Ordinační doba ambulance

Pondělí

9:00 - 14:00

Úterý

13:00 - 15:00

Středa

9:00 - 13:00

Čtvrtek

9:00 - 15:00

Pátek

12:00 - 14:00


Hospitalizace

Diagnostika

Při hospitalizaci jsou dle povahy příznaků nebo dle již známé nemoci nemocní vyšetření noční (nebo 24hodinovou) videopolysomnografií (PSG), videoelektroencefalografií (video-EEG), limitovanou polygrafií, testem mnohočetné latence usnutí (MSLT) nebo testem udržení bdělosti (MWT). Vyšetření za hospitalizace většinou předchází v domácím prostředí vyšetření aktigrafií (zařízením snímajícím pohyb). Diagnostika některých nemocí vyžaduje lumbální punkci.


Léčba

Za hospitalizace v našem centru se zahajuje léčba přetlakem v dýchacích cestách u poruch dýchání ve spánku (titrování optimálního režimu tohoto léčení).Hospitalizace u nemocných mladších 15 let probíhají ve spolupráci s Klinikou dětí a dorostu 1.LF UK a VFN.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem