Hospitalizace v Monitorovací jednotce

Při hospitalizaci jsou dle povahy příznaků nebo dle již známé nemoci nemocní vyšetření noční (nebo 24hodinovou) videopolysomnografií (PSG), videoelektroencefalografií (video-EEG), limitovanou polygrafií, testem mnohočetné latence usnutí (MSLT) nebo testem udržení bdělosti (MWT). Vyšetření za hospitalizace většinou předchází v domácím prostředí vyšetření aktigrafií (zařízením snímajícím pohyb). V případě podezření na hypoventilaci měříme neinvazivně sycení krve kapnometrem. Diagnostika některých nemocí vyžaduje odběr krve nebo lumbální punkci. Nemocní s nervosvalovými nemocemi jsou vyšetření respiračním fyzioterapeutem, při poruše polykání také logopedem.

Za hospitalizace v Monitorovací jednotce zahajujeme a kontrolujeme léčení poruch dýchání ve spánku.

U obstrukční spánkové apnoe a dalších podobných poruch dýchání ve spánku se zahajuje léčba trvalým přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) při krátké hospitalizaci, kdy se nastavuje optimální režim přístroje pro přetlakové dýchání a zjišťuje se optimální individuální vybavení (např. maska).

U nemocných s nervosvalovými nemocemi a s jinými příčinami hypoventilace (ve spánku nebo i během bdění) se při hospitalizaci nastavuje léčba neinvazivní plicní ventilací a testuje se použití „kašlacího asistenta“. Nemocní s nervosvalovými nemocemi, kteří jsou léčeni, jsou periodicky hospitalizováni k prověření správnosti nastavení léčení.


Hospitalizace u nemocných mladších 15 let probíhají ve spolupráci s Klinikou dětí a dorostu 1.LF UK a VFN.


Poslední změna: 17. říjen 2023 12:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem