Proč a jak vyšetřujeme poruchy spánku a bdění

Péče o poruchy spánku a bdění ve vyspělých zemích včetně ČR v posledních letech zintenzivňuje a zlepšuje. Medicínu poruch spánku významně ovlivnil český neurolog Bedřich Roth (1919-1989), docent této neurologické kliniky. Svými pracemi o narkolepsii a idiopatické hypersomnii se nesmazatelně zapsal do historie lékařství.


Přístrojové vybavení spánkové laboratoře umožňuje rutinní provádění video-polysomnografických a videoelektroencefalografických záznamů i hodnocení denní spavosti (standardně testem mnohočetné latence usnutí). K vyšetření poruch dýchání ve spánku (zejm. obstrukční spánkové apnoe) jsou používány přístroje typu limitovaná polygrafie (kardiorespirační polygrafie) a k jejich léčbě různé typy přetlaku v dýchacích cestách (CPAP, BiPAP, ASV) a neinvazivní ventilace. K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (např. střídání rytmu spánek-bdění nebo abnormální pohyby končetin ve spánku) slouží aktigrafické vyšetření. Centrum disponuje možností specializovaného genetického a laboratorního vyšetření. V Centru jsou používány nejen běžně dostupné léky, ale i moderní léčiva vázaná na specializovaná centra.Poslední změna: 17. říjen 2023 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem