Informace o studiu


Neurologická klinika 1. LF UK vyučuje neurologii a jí příbuzné obory pro studenty magisterských a bakalářských oborů 1. lékařské fakulty a jiných fakult Univerzity Karlovy.


Základní informace o jednotlivých předmětech jsou k dispozici zde na internetových stránkách kliniky a časové rozpisy výuky jsou vyvěšeny na informační tabuli u vchodu do hlavní budovy Neurologické kliniky (Kateřinská 30, Praha 2) v přízemí proti vrátnici.


Výuku koordinuje

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.



+420 224 965 568

(sekretářka: +420 224 965 550)



Koordinátoři jednotlivých předmětů



Neurologie V. ročník

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.



+420 224 965 539




Anglická výuka

(neurologie IV. ročník, program Erasmus)


doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.



+420 224 965 512




Stomatologie V. ročník

as. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.



+420 224 996 515




Ergoterapie, Fyzioterapie

doc. MUDr. Martina Hoskovcová



+420 224 965 086




Neurologie zblízka

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.



+420 224 965 568, +420 224 965 518




Neurovědy

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.



tel: +420 224 96 5540, +420 224 96 5539




Výuku organizačně zajišťuje

Marek Nykl



tel: +420 224 96 5551


Změny termínů blokové výuky a zkouškové termíny můžete sjednat od pondělí do pátku mezi 10.00 a 14.00 hodinou.





Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563



Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem