Informace o studiu

Informace o stavu výuky Neurologie k 17.3.2020

Aktuální informace k výuce na 1. LF UK dle závěrů kolegia děkana ze dne 16. 3. 2020 (viz https://www.lf1.cuni.cz/uk-ke-koronaviru):


Rektor UK s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuje jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací. Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou.
Klinická výuka:


Stáže: U studentů 5. a 6. ročníků (včetně studentů anglické paralelky), kteří se zapojí do dobrovolnické práce v různých typech zdravotnických zařízení, bude tato jejich činnost považována za absolvování odpovídajících stáží (dle rozvrhu pro daný ročník).
Zkoušky:


Rektor UK zakazuje s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) individuální zkoušky a státní zkoušky (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských). Fakulta t.č. neplánuje zkoušet distanční formou. Forma a termíny zkoušek budou vypsány podle dalšího vývoje situace a příslušných nařízení.Výuka neurologie:


Doporučujeme, abyste dle možnosti věnovali čas samostudiu z následujících zdrojů:


- e-learning: https://el.lf1.cuni.cz/neurologie/


- archiv přednášek: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-290.html


- otázky ke zkoušce a další materiály: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28.html


- učebnice: Růžička a kol., Neurologie, Triton 2019 (lze koupit přes e-shop http://www.tridistri.cz/medicina/)Pracujeme na vytvoření dalších zdrojů distančních forem výuky, včetně obrazově a videi zdokumentovaných kazuistik neurologických případů. Sledujte aktuální informace o výuce na www.lf1.cuni.cz a na stránce

https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-21.htmlS pozdravem


Prof. Evžen Růžička a kolektiv


Neurologická klinika 1. LF UK vyučuje neurologii a jí příbuzné obory pro studenty magisterských a bakalářských oborů 1. lékařské fakulty a jiných fakult Univerzity Karlovy.


Základní informace o jednotlivých předmětech jsou k dispozici zde na internetových stránkách kliniky a časové rozpisy výuky jsou vyvěšeny na informační tabuli u vchodu do hlavní budovy Neurologické kliniky (Kateřinská 30, Praha 2) v přízemí proti vrátnici.


Výuku koordinuje

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.+420 224 965 568

(sekretářka: +420 224 965 550)Koordinátoři jednotlivých předmětůNeurologie V. ročník

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.+420 224 965 539
Anglická výuka

(neurologie IV. ročník, program Erasmus)


doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.+420 224 965 512
Stomatologie V. ročník

as. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.+420 224 996 515
Ergoterapie, Fyzioterapie

doc. MUDr. Martina Hoskovcová+420 224 965 086
Neurologie zblízka

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.+420 224 965 568, +420 224 965 518
Neurovědy

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.tel: +420 224 96 5540, +420 224 96 5539
Výuku organizačně zajišťuje

Marek Nykltel: +420 224 96 5551


Změny termínů blokové výuky a zkouškové termíny můžete sjednat prostřednictvím e-mailu.

Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem