• Hennerův nadační fond

Hennerův nadační fond

Hennerův nadační fond byl založen v roce 2007 a pojmenován po prof. Kamilu Hennerovi. Stejně jako profesor Henner ve svém životě usiloval o rozvoj neurologie a tím i neurologické kliniky, tak je i cílem Hennerova nadačního fondu podporovat projekty zaměřené na rozvoj vzdělání, zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje a podporu zdravotnických činností v oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Dalším z cílů fondu je zajištění obnovy a rozvoje pracovišť Neurologické kliniky, velmi důležitá je také účelná podpora účasti jak studentů, tak i pedagogických a vědeckých pracovníků na vzdělávacích a vědeckých symposiích, kongresech a kurzech, či zajištění příspěvků na vzdělávání a výzkumné stáže jak u nás, tak i v zahraničí. Hennerův nadační fond hodlá také podporovat kulturní a společenské aktivity spjaté s vysokým školstvím, a tím podporovat odborné pracovníky v jejich dalším vzdělávání. To vše by jim pak mělo pomáhat získávat další cenné vědomosti a v neposlední řadě i kontakty, které následně uplatní ve své další vědecké činnosti.Poslední změna: 18. leden 2024 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem