Centrum pro demyelinizační onemocnění (RS Centrum)

Kde nás najdete


Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2 - budova A, 4. patro


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


V areálu polikliniky je 6 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovacích karet. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v prostorách Karlova náměstí nebo před hlavním areálem Všeobecné fakultní nemocnice.Kontakty


Centrum pro demyelinizační onemocnění (RS Centrum)

Fakultní poliklinika VFN

Karlovo náměstí 32

121 11, Praha 2


Telefon:

+420 224 966 515

Fax:

+420 224 917 907

E-mail:


Ordinační doba


pondělí

7:30 - 15:00

úterý

7:30 - 15:00

středa

7:30 - 15:00

čtvrtek

8:30 - 15:00

pátek

7:30 - 15:00


Způsob objednávání pacientů


Pacienti se mohou objednávat osobně nebo telefonicky mezi 13:00 -14:00 hod.

+420 224 966 515


Písemně e-mailem:


K prvnímu vyšetření pacient přinese doporučení a lékařskou zprávu ošetřujícího neurologa a z pomocných vyšetření MRI snímky a výsledek vyšetření mozkomíšního moku.


Diagnostika a léčba


MS Centrum diagnostikuje a léčí demyelinizační onemocnění CNS, především roztroušenou sklerózu mozkomíšní, jejíž prevalence v naší populaci dosahuje 80-150 osob na 100 000 obyvatel. MS Centrum spolupracuje s pracovišti Neurologické kliniky, která zajišťují diagnostické metody - MRI, Laboratoří pro elektrofyziologii (evokované potenciály), a dále s laboratořemi vyšetřujícími mozkomíšní mok (Ústav klinické biochemie VFN, Ústav klinické imunologie 1.LF UK).


V Centru je v současné době sledováno přes 3000 pacientů z celé ČR. Přes 800 pacientů je zde léčeno finančně nákladnými léky první volby, interferonem beta a glatiramer acetátem a intravenózními imunoglobuliny. Pacienti splňující přísná kriteria pro tuto léčbu jsou vybíráni komisí složenou z odborníků České Neurologické Společnosti ČLS JEP a pracovníků zdravotních pojišťoven. Pacienti neindikovaní k této léčbě podle kriterií České neurologické společnosti ČLS JEP jsou léčeni kombinovanou imunosupresí a sledováni klinicky i laboratorně stejně jako pacienti léčení interferony.


Pacienti s pokročilejším stadiem choroby jsou dle klinického stavu léčeni kombinovanou nebo pulsní imunosupresí cyklofosfamidem (schéma Harvardské university) nebo mitoxantronem (francouzské schéma prof. G.Edana). V pozdějších stadiích choroby je důraz kladen na symptomatickou a rehabilitační terapii.Pečlivé vyvážení symptomatické léčby k ovlivnění spasticity (včetně léčby botulotoxinem u invalidizujících lokalizovaných spasticit a baklofenovou pumpou u spasticit především dolních končetin ­ ve spolupráci s Neurologickým oddělením nemocnice na Homolce), tremoru (včetně sterotaktických výkonů realizovaných na Neurochirurgickém oddělení nemocnice Na Homolce), bolesti, únavy, kognitivních a psychologických problémů (Mgr. Jana Dušánková) apod. je zajištěno pro pacienty v kterémkoli stadiu nemoci.


Všichni pacienti mají při akutním zhoršení stavu možnost absolvovat intravenózní léčbu methylprednisolonem jak ambulantně (umožňuje-li to jejich stav a jsou-li z blízkého okolí) tak za hospitalisace na Neurologické klinice. Pacienti jsou poučeni, že s akutními příznaky je třeba tuto léčbu zahájit co nejdříve.


Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s těmito pracovišti 1.LF UK :


 • Urologická klinika - urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch

  (MUDr. L. Zámečník, MUDr. Novák)

 • Ústav klinické imunologie - imunologické vyšetření, léčba imunodeficitů při opakovaných infektech, únavový syndrom (MUDr. H.Marečková)

 • Oční klinika (MUDr. P. Diblík, doc. MUDr. E. Říhová, Csc., MUDr. P. Kuthan a další)

 • III.interní klinika: Osteocentrum - diagnostika, prevence a léčba osteoporózy u RS

  (MUDr. V. Zikán, PhD.)

 • Gynekologicko-porodnická klinika - konsultace hormonálních poruch, problémového průběhu gravidity, metrorhagií, IVF


a pracovišti extramurálními:


 • Endokrinologický ústav - vyšetřování poruch štítné žlázy (prof. V. Zamrazil, DrSc. a další)

 • Psychiatrická ambulance - léčba deprese (MUDr. Z. Čechová)
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem