Centrum pro demyelinizační onemocnění (RS Centrum)

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Vedoucí lékařka


Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.


Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí lékařky


 Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.


Bc. Lenka Pyciaková, DiS.

Staniční sestra


Bc. Lenka Pyciaková, DiS.
Bc. Lenka Pyciaková, DiS.


Vlasta Jonczyová

Zástupkyně staniční sestry


Vlasta Jonczyová
Vlasta Jonczyová


Tým lékařů:


As.MUDr. Pavlína Kleinová

As.MUDr. Ivana Kovářová

As.MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

As.MUDr. Jana Preiningerová Lízrová

As.MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

As.MUDr. Hana Řeháčková, Ph.D.

As.MUDr. Veronika Tichá, Ph.D.

As.MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.

As.MUDr. Jana Volná

MUDr. Michaela Andělová

MUDr. Barbora Beňová

MUDr. Iveta Nováková

MUDr. Jana Pavlíčková, Ph.D.

MUDr. Tomář Uher, Ph.D.


Tým sester:


Alexandra Drožová

Alena Havlová

Lenka Horová

Blanka Jandová

Žaneta Klaclová, DiS.

Františka Kubíková

Bc. Markéta Lázničková

Karolína Oralová

Alena Žaludová


Kde nás najdete


Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2 - budova A, 4. patro


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


V areálu polikliniky je 6 parkovacích míst pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovacích karet. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v prostorách Karlova náměstí nebo před hlavním areálem Všeobecné fakultní nemocnice.Kontakty


Centrum pro demyelinizační onemocnění (RS Centrum)

Fakultní poliklinika VFN

Karlovo náměstí 32

121 11, Praha 2


Telefon:

+420 224 966 515

Fax:

+420 224 917 907

E-mail:


Ordinační doba


pondělí

7:30 - 15:00

úterý

7:30 - 15:00

středa

7:30 - 15:00

čtvrtek

8:30 - 15:00

pátek

7:30 - 15:00


Způsob objednávání pacientů


Pacienti se mohou objednávat osobně nebo telefonicky mezi 13:00 -14:00 hod.

+420 224 966 515


Písemně e-mailem:


K prvnímu vyšetření pacient přinese doporučení a lékařskou zprávu ošetřujícího neurologa a z pomocných vyšetření MRI snímky a výsledek vyšetření mozkomíšního moku.


Diagnostika a léčba


MS Centrum diagnostikuje a léčí demyelinizační onemocnění CNS, především roztroušenou sklerózu mozkomíšní, jejíž prevalence v naší populaci dosahuje 80-150 osob na 100 000 obyvatel. MS Centrum spolupracuje s pracovišti Neurologické kliniky, která zajišťují diagnostické metody - MRI, Laboratoří pro elektrofyziologii (evokované potenciály), a dále s laboratořemi vyšetřujícími mozkomíšní mok (Ústav klinické biochemie VFN, Ústav klinické imunologie 1.LF UK).


V Centru je v současné době sledováno přes 3000 pacientů z celé ČR. Přes 800 pacientů je zde léčeno finančně nákladnými léky první volby, interferonem beta a glatiramer acetátem a intravenózními imunoglobuliny. Pacienti splňující přísná kriteria pro tuto léčbu jsou vybíráni komisí složenou z odborníků České Neurologické Společnosti ČLS JEP a pracovníků zdravotních pojišťoven. Pacienti neindikovaní k této léčbě podle kriterií České neurologické společnosti ČLS JEP jsou léčeni kombinovanou imunosupresí a sledováni klinicky i laboratorně stejně jako pacienti léčení interferony.


Pacienti s pokročilejším stadiem choroby jsou dle klinického stavu léčeni kombinovanou nebo pulsní imunosupresí cyklofosfamidem (schéma Harvardské university) nebo mitoxantronem (francouzské schéma prof. G.Edana). V pozdějších stadiích choroby je důraz kladen na symptomatickou a rehabilitační terapii.


Pečlivé vyvážení symptomatické léčby k ovlivnění spasticity (včetně léčby botulotoxinem u invalidizujících lokalizovaných spasticit a baklofenovou pumpou u spasticit především dolních končetin ­ ve spolupráci s Neurologickým oddělením nemocnice na Homolce), tremoru (včetně sterotaktických výkonů realizovaných na Neurochirurgickém oddělení nemocnice Na Homolce), bolesti, únavy, kognitivních a psychologických problémů (Mgr. Jana Dušánková) apod. je zajištěno pro pacienty v kterémkoli stadiu nemoci.


Všichni pacienti mají při akutním zhoršení stavu možnost absolvovat intravenózní léčbu methylprednisolonem jak ambulantně (umožňuje-li to jejich stav a jsou-li z blízkého okolí) tak za hospitalisace na Neurologické klinice. Pacienti jsou poučeni, že s akutními příznaky je třeba tuto léčbu zahájit co nejdříve.


Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s těmito pracovišti 1.LF UK :


 • Urologická klinika - urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch

  (MUDr. L. Zámečník, MUDr. Novák)

 • Ústav klinické imunologie - imunologické vyšetření, léčba imunodeficitů při opakovaných infektech, únavový syndrom (MUDr. H.Marečková)

 • Oční klinika (MUDr. P. Diblík, doc. MUDr. E. Říhová, Csc., MUDr. P. Kuthan a další)

 • III.interní klinika: Osteocentrum - diagnostika, prevence a léčba osteoporózy u RS

  (MUDr. V. Zikán, PhD.)

 • Gynekologicko-porodnická klinika - konsultace hormonálních poruch, problémového průběhu gravidity, metrorhagií, IVF


a pracovišti extramurálními:


 • Endokrinologický ústav - vyšetřování poruch štítné žlázy (prof. V. Zamrazil, DrSc. a další)

 • Psychiatrická ambulance - léčba deprese (MUDr. Z. Čechová)


Výzkumné aktivity


RS Centrum se zabývá výzkumem možnosti monitorovat aktivitu nemoci pomocí imunologických markerů (lymfocytární subpopulace, intracelulární cytokiny atd.).


Imunologické parametry jsou hodnoceny i u pacientů, zařazených do klinických studií, jejichž cílem je srovnání léčby první volby s klasickou imunosupresí eventuálně kombinace léků první volby a imunosupresiv. (Pro toto srovnání jsou používány i parametry elektrofyziologické a MRI, kde jde nejen o sledování nárůstu postižení bílé hmoty, ale i o posouzení nárůstu atrofie CNS).


V roce 1997 byla v rámci spolupráce s evropskou skupinou pro transplantaci kostní dřeně u pacientů s RS indikována první pacientka v ČR k tomuto výkonu. Proběhl začátkem roku 1998 na Transplantační jednotce Hematologického odd. FNKV (MUDr.T.Kozák). Od té doby bylo tímto způsobem léčeno 32 dalších nemocných s maligním průběhem RS, u nichž selhala konvenční léčba. Při léčbě posledních několika pacientů jsme spolupracovali s Transplantační jednotkou I. interní kliniky 1.LF UK a VFN (doc. MUDr.M.Trněný, CSc.). Efektivita léčby je závislá na stadiu a trvání onemocnění a dále na průkazu zánětlivé složky onemocnění (nejbezpečnější je výkon do 5 let trvání choroby, do Kurtzke EDSS 5 = schopnost samostatné chůze alespoň 200m, s rychlým zhoršováním klinického stavu nebo s četnými atakami).


Centrum soustředí svou pozornost na osteoporózu u pacientů s RS, která může být způsobena léčbou kortikoidy, nedostatečnou pohybovou aktivitou i hormonálními změnami. Ve spolupráci s Osteocentrem III. interní kliniky se upřesňuje diagnostika a zavádí příslušná léčba.


Centrum rozšiřuje své aktivity i na poli rehabilitace, která stále není u pacientů s RS doceňována a v ČR dostatečně organizována. Jde především o objektivní hodnocení vlivu aerobního a anaerobního tréninku na neurologickou disabilitu, celkovou kondici, únavový syndrom a kvalitu života pacientů s RS. Rozsáhlejší rehabilitační aktivity budou umožněny díky rozšíření Centra na polikliniku na Karlově náměstí v průběhu podzimu 2007.


Lékové klinické studie zkoumající efekt nových léků u roztroušené sklerózy: V Centru jich probíhá řada, pacienti jsou vybíráni podle kriterií daných požadavky určité studie. Při zájmu o vstup do studie se lze informovat u kteréhokoli pracovníka Centra (mezi 10:00 - 13:00 hodinou) nebo lépe e-mailem na adrese rscentrum@vfn.cz.


Edukační akce


MS Centrum pořádá ročně pravidelné vzdělávací akce pro lékaře:


 • Sympozium Demyelinizace, konané každý druhý rok (střídavě s Neuroimunologickými a likvorologickými dny Neuroimunologické sekce ČNS ČLS JEP, jejichž pořádání se též účastní) koncem května vždy v sobotu,

 • jarní a podzimní seminář Demyelinizační odpoledne v rámci seminářů Hennerovy Neurologické kliniky,

 • Semináře pro pacienty: ve spolupráci s UNIÍ ROSKA v ČR, svépomocnou organizací pacientů s RS (prezident ing. J.Zika) s klubem SMS (předseda Marek Tomažič).

 • Ve spolupráci s IPVZ je každý semestr vypisována týdenní odborná stáž Patogeneze a terapie RS, které se účastní 2-5 lékařů.


Mezinárodní spolupráce


 • Center for multiple sclerosis, Southwestern Medical Center, Univeristy of Texas, Dallas (prof. E. Frohman)

 • Center for multiple sclerosis and neuroimmunopathologic disorder, Indianapolis, USA (prof. O. Kolar)

 • MS Center, Yale University (prof. T.Vollmer, MUDr.J.Preiningerová)

 • Neuroimmunology Lab, Institute of Neurology, Queen Square, London (prof. EJ Thompson, dr.G.Giovanonni)

 • European MS Platform

 • Multiple Sclerosis International Federation


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem