Čím se zabýváme

Zajišťujeme diagnostiku a diferenciální diagnostiku zánětlivých demyelinizačních onemocnění centrálního nervového systému.

Spolupracujeme při tom s řadou pracovišť Neurologické kliniky (elektrofyziologické laboratoře) i s dalšími klinikami a ústavy VFN, především s Radiodiagnostickou klinikou (MR), ÚLBLD, Oční klinikou, Urologickou klinikou atd.


Indikujeme zahájení a další sledování efektivity a bezpečnosti léčby těchto onemocnění biologickou a imunosupresivní léčbou.


Zajišťujeme nastavení symptomatické léčby a v některých případech její přímou aplikaci (fampridin v léčbě poruch chůze, botulotoxin v léčbě spasticity).


Indikujeme specializovanou komplexní rehabilitaci. V centru je dostupná konzultace a poskytována léčba vlastními fyzioterapeuty, ergoterapeutem a psychoterapeuty.


Využíváme lůžkovou péči v rámci Neurologické kliniky, především v případě těžkého akutního zhoršení stavu, k infuzní léčbě tam, kde je nutno ji podat za hospitalizace, k provedení plazmaferéz, specializované symptomatické léčby.


V Centru probíhají od r. 2002 klinické studie s novými léky a řada vědeckých projektů. Účast v nich je pacientům nabízena na základě podpisu informovaného souhlasu.

Centrum je největším přispěvatelem celostátního českého registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS, http://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza-registr) a spolupracuje s velkými světovými registry sdruženými v MSBase.


Poslední změna: 17. říjen 2023 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem