Zubní lékařství / Dentists

B01170 - Neurologie

4. ročník

letní semestr 2020/2021

8.3. - 19.3.2021


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy a v souladu s rozhodnutím vedení 1. LF UK bude výuka neurologie probíhat hybridní formou a její distanční část bude centrálně dostupná z fakultního portálu pro e-learning na bázi MS Teams (https://e-learning.lf1.cuni.cz).

Výuka se skládá z povinných distančních seminářů a prezenčních stáží. Prezence se při distanční výuce zaznamenává v aplikaci MS Teams, při stáži ji zapisuje příslušný asistent.

Požadujeme účast po celou dobu praktických stáží, které budou jen v trvání pěti dnů. Výjimečné absence je nutné nahradit v tomtéž bloku výuky, čas a formu určuje stážující asistent.


Semináře formou přednášek budou probíhat každý den po celou dobu výuky od 11.00 do 12.30 hodin distančně, online, s výjimkou přednášky epilepsie dne 9.3., která bude od 10ti hodin. Během semináře je možné zasílat lektorovi do chatu dotazy, které zodpoví na konci semináře. Záznam semináře zůstává studentům dostupný v aplikaci MS Teams po celé trvání bloku výuky.

Rozpis témat: viz odkaz.


Praktické stáže budou pro každého z Vás trvat 5 dní, budete rozděleni do skupin po cca 5-6 studentech. Ohledně rozdělení budete osloveni mailem nebo kontaktujte vedoucího výuky na mail.

Praktické semináře budou probíhat na Neurologické klinice v jednotlivých skupinách pondělí až pátek od 8.15 do 10.00 hodin, budete rozděleni na čtyři skupiny (1. a 2. první týden, 3. a 4. skupina druhý týden).


Rozdělení studentů je nezbytné v souvislosti s omezením počtu studentů. Budete ve skupinách po pěti - šesti, rozdělení do skupin bude také na nástěnce u vstupu do Neurologické kliniky a rozpis dostanete hlavně předem mailem.


Zápočty: Uděluje asistent na konci stáží (v pátek), na podkladu prezence a krátkého přezkoušení z neurologického vyšetření


Zkoušení: V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.


Možnosti náhrady absence:

 • Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 • Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím


Náplň výuky

 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik

 • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Základní vyšetřovací a léčebné postupy


Doporučená literatura


Základní neurologické vyšetření


Archiv přednášek ❯


* podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327


E-learning

E-learning: neurologie


Další zdroje

 • Růžička E. a kolektiv: Neurologie. Triton Praha 2019

 • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha


Rozpis seminářů ❯


Otázky ke zkoušce ❯Vedoucí výuky 4. ročníku stomatologů

As. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.


Koordinace výuky

Marek NyklB81170 - Dentists

4 th year

summer semester 2020/2021 from February 22 to March 5


Dear students, due to epidemiological situation, the neurology course will be held mostly online from 11 am, on MS-teams platform (https://e-learning.lf1.cuni.cz).


Practicals and training of neurological examination is scheduled for 5day duration at neurologic clinic from 8:15 to 10:00. You will be divided into 4 groups. 1., 2. for the first week and 3., 4. for the second week


BEGINNING OF THE FIRST limited practical training is Monday 22 FEB at 8:15 for the first two groups, lectures are held online from 11 am.


Training contents

 • Neurological examination - practical training

 • General neurology - basic neurological symptoms and syndromes, topical diagnosis.

 • Special neurology - clinical entities, diagnosis and differential diagnosis.

 • Auxiliary examination methods and therapy


Organisation of training

Training consists of practicals at neurologic clinic from Monday till Friday 8:15 to 10:00 as scheduled in group allocation (according to the table sent by e-mail) and on-line seminars daily from 11:00 to 12:30, except tuesday 23 FEB, when presentation starts at 10 am.


There is a limited possibility for students to switch between the weeks, but this needs to be communicated by email


Attendance at seminars and practicals is monitored, and 5 days of practicals is compulsory.

Absence is allowed ecxceptionally and decisions on excuse are within the training assistant´s authority.


The training includes concurrent examinations by the training assistant on Friday, the last day of the practicals.On the last days of the block, the students can take an examination. Further terms will be announced at the end of the semester.

Recommended literature

 • Clinical Neurology Hankey and Wardlaw, 2002

 • Oxford Handbook of Neurology, Manji et al, 2006

 • Neurology, Mumenthaler, 4th edition, 2004


Lectures and practicals ❯


Questions for dentists ❯


Neurological examination


Head of training

As. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.


Coordination of training:

Marek Nykl

Monday through Friday : 10.00 - 14.00 hrs.


* podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem