Program DBS

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, dystonie, třesu a tikových poruch pomocí hluboké mozkové stimulace (indikace, implantace ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce, neuropsychiatrická dispenzarizace).


Centrum přijímá do indikačního procesu DBS pacienty po splnění následujících indikačních kritérií.


Parkinsonova nemoc

Indikační kritéria hlavní:

 • odpovídavost dominantních symptomů na dopaminergní léčbu

 • pacient aktuálně léčen pomocí L-DOPA

 • invalidizující motorické komplikace (fluktuace, dyskineze, těžké OFF stavy, dystonie) i přes optimální perorální léčbu

 • invalidizující třes nereagující na perorální léčbu

 • 3-10 leté trvání motorických komplikací


Indikační kritéria vedlejší:

 • pracující pacient

 • trvání nemoci do 10-15 let od prvních příznaků


Kontraindikace absolutní:

 • příznaky zpochybňující klinickou diagnózu Parkinsonovy nemoci (atypické/sekundární parkinsonské syndromy)

 • demence

 • těžší porucha stability, chůze a častý freezing v ON stavu


Kontraindikace relativní:

 • psychotické symptomy

 • floridní deprese

 • mírný kognitivní deficit

 • trvání Parkinsonovy nemoci do tří let od prvních příznaků

 • doposud bez léčby L-DOPA

 • věk nad 70 let

 • výrazné strukturální léze mozku
Třes

Indikační kritéria:

 • invalidizující třes i přes optimální perorální léčbu s diagnózou:


  • esenciální třes horních končetin

  • neuropatický třes horních končetin

  • rubrální třes horní končetiny

  • dominantní třes u Parkinsonovy nemoci


Kontraindikace absolutní:

 • třes u funkčních (dříve psychogenních) poruch hybnosti


Kontraindikace relativní:

 • dominantní intenční složka třesu

 • dominantní třes hlavy

 • výrazné strukturální léze mozku
Dystonie

Indikační kritéria:

 • izolovaná progredující generalizovaná dystonie dospělých a dětí starších 5 let

 • invalidizující farmakorezistentní fokální nebo segmentová dystonie


Kontraindikace absolutní:

 • funkční (dříve psychogenní) dystonie


Kontraindikace relativní:

 • dystonie dříve označované jako sekundární

  (s výjimkou PKAN a farmakorezistentních polékových dystonií)
Tourettův syndrom

Indikační kritéria:

 • splněna kritéria pro klinickou dg. Tourettova syndromu

 • invalidizující těžká tiková porucha dospělých i přes optimální farmakologickou léčbu

Pracovní tým ❯


Materiály ke stažení pro lékaře ❯Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem