Program Botulotoxin


Dystonie

Léčba je založena na injekcích botulotoxinu A (látky produkované bakterií Clostridium botulinum) do svalů postižených nechtěnými spasmy (tzv. dystonií).


Ty nejčastěji postihují svalstvo šíje (cervikální dystonie, torticollis), svalstvo očních víček (blefarospasmus) nebo svalstvo horní končetiny (písařská křeč). Po injekci do postiženého svalu dojde do 1-3 týdnů k ústupu nebo zmírnění dystonických křečí.


V indikovaných případech je injekce prováděna pod kontrolou EMG nebo ultrazvuku. Efekt dávky botulotoxinu většinou vydrží 2-4 měsíce a po jeho odeznění je třeba injekci aplikovat znovu. Pacienti tak zpravidla dostanou 3-5 injekcí za rok.


Spasticita

Zaměřujeme se na komplexní vyšetření spastické parézy podle konceptu 5-Step Clinical Assessment, který kombinuje funkční a analytické vyšetření jednotlivých segmentů postižených spastickou parézou.


Na základě klinické rozvahy je poté indikována terapie, která kombinuje lokální injekce botulotoxinu A s rehabilitací prováděnou samostatně pacientem pod vedením fyzioterapeuta podle konceptu Guided Self-Rehabilitation Contract (koncept GSC) dle prof. Jeana-Michela Graciese.


Tento koncept jsme jako první v České republice uvedli do praxe a také v tomto konceptu školíme odbornou veřejnost. Injekce botulotoxinu A (látky produkované bakterií Clostridium botulinum) se provádějí do svalů postižených nechtěnými spasmy (tzv. spastickou dystonií a kokontrakcemi).


V indikovaných případech je injekce prováděna pod kontrolou EMG nebo ultrazvuku. Efekt dávky botulotoxinu většinou vydrží 2-4 měsíce a po jeho odeznění je třeba injekci aplikovat znovu. Pacienti tak zpravidla dostanu 3-5 injekcí za rok.

Informace o nežádoucích účincích spojených s aplikací botulotoxinu:

(preparáty BOTOX, DYSPORT, XEOMIN)

Mezi vedlejší účinky botulotoxinu patří bolestivost, hematom (modřina) nebo oslabení svalu, do kterého se aplikovala injekce.


V případě injekcí do svalů krku se může objevit mírná porucha polykání, v případě aplikací do očních víček může nastat pokles víčka a v případě aplikace do končetiny se může snížit svalová síla.


Všechny tyto komplikace bývají přechodného rázu, zpravidla spontánně odezní do několika dnů až týdnů a nevyžadují návštěvu u lékaře.


Při příští návštěvě lékaře informujte, zda tyto komplikace nastaly a jak dlouho trvaly. Tato informace může vést k úpravě dávky nebo k volbě jiných svalů.


V případě výskytu obtěžujících nežádoucích účinků botulotoxinu (výrazná slabost svalů, do kterých se neaplikovala injekce, těžší porucha polykání nebo dvojité vidění) kontaktujte Expy ambulanci (tel. +420 224 965 539) nebo svého ošetřujícího neurologa.


V případě urgentních závažných komplikací kontaktujte akutní příjmovou neurologickou ambulanci v místě svého bydliště.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem