Pumpové systémy

Pro které pacienty je léčba pumpovými systémy vhodná?

Léčba pumpovými systémy je indikována u vybraných pacientů v pokročilém stadiu Parkinsonovy nemoci. Podobně jako v případě hluboké mozkové stimulace je zásadní včasná indikace této léčby. U pacientů ve velmi pokročilém stadiu choroby již terapie nemá takový přínos. Při první návštěvě v našem centru pacient dostane informace o indikačním procesu, který může být vícestupňový


Co by si měl pacient přinést s sebou na první konzultaci na našem pracovišti?

Každý pacient by si na první návštěvu měl s sebou přinést doporučení od svého ošetřujícího lékaře, neurologa, se zprávou, která shrnuje dosavadní průběh onemocnění a veškerou terapii, kterou pacient užíval. Dále by si měl přinést vyplněný pacientský deník stavu hybnosti minimálně za poslední týden.

U každého pacienta na první návštěvě hodnotíme:

 • dosavadní průběh Parkinsonovy nemoci a její komplikace (hlavně motorické a psychické),

 • dosavadní léčbu a její účinky, včetně těch nežádoucích,

 • provádíme klinické neurologické vyšetření,

 • zvažujeme další faktory, které by mohly vést ke komplikacím při léčbě pumpovými systémy

 • informujeme pacienta o možnostech léčby jednotlivými pumpovými systémy, probíráme jejich výhody i nevýhody

 • pacient dostává domů brožurky, které naleznete níže pod odkazy jednotlivých pumpových systémů k prostudování

 • při další návštěvě lékař s pacientem vybírají tu nejvhodnější


Čím vším musí projít kandidát léčby pumpovými systémy?

U pacienta, který byl naším centrem schválen jako vhodný kandidát, musí dojít ke schválení léčby vedením nemocnice a zdravotní pojišťovnou pacienta. Schválení je nutné, protože se jedná o léčbu velmi nákladnou.

 • Až obdržíme schválení (to může i několik týdnů výjimečně i měsíců), naplánujeme s pacientem dle lůžkových možností hospitalizaci na naší klinice k vlastnímu zahájení léčby.

 • Po přijetí při tzv. titraci ověřujeme, zda je léčba u pacienta účinná a zda je pacient pro léčbu vhodný  

 • Sledujeme hybný stav pacienta a snažíme se najít optimální dávkování, aby se pacient necítil ztuhlý a neměl mimovolní pohyby.

 • Pokud pacient z léčby profituje a ošetřující lékař nemá proti léčbě námitky, indikujeme u Duodopy a Lecigimonu provedení perkutánní gastrostomie (PEG) ve spolupráci s gastroenterology (IV. Interní klinika I. LF UK a VFN)


Historie léčby pumpovými systémy na našem pracovišti

Na Neurologické klinice I. LF UK a VFN byla léčba pumpovými systémy (Duodopou) zahájena v roce 2008. Od té doby touto léčbou prošli na našem pracovišti téměř dvě stovky pacientů.


Výzkum u pacientů léčených pumpovými systémy

Pumpové systémy jsou stále poměrně novou metodou léčby Parkinsonovy nemoci, proto je zásadní další výzkum jejich účinků. Pacienty se proto snažíme zařadit do klinického výzkumu, který ale není pro pacienta nijak zatěžující. Vstup do výzkumného projektu je vždy dobrovolný a je možné ho kdykoliv odmítnout.


Duodopa


Lecigimon


Dacepton
Poslední změna: 16. květen 2023 10:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem