Pracovní tým

Kmenoví lékaři:


Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

(neurolog, vedoucí centra)


as. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

as. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

(neurolog)

as. MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

as. MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

(psychiatr)

as. MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

as. MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

(neurolog)

as. MUDr. Anna Fečíková, Ph.D.

as. MUDr. Anna Fečíková, Ph.D.

(neurolog)


Kmenové sestry:


Mgr. Markéta Fialová

Mgr. Markéta Fialová

(specializovaná sestra)

Bc. Anna Rezková

Bc. Anna Rezková

(specializovaná sestra)

Radka Steinbachová

Radka Steinbachová

(koordinátorka)


Interní spolupracovníci:


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

(neurolog)

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

(neurolog)

as. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

as. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

(neurolog)

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

(neurolog)

as. MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.

as. MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.

(neurolog)

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

(neurolog)

as. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

as. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

(neurolog)

Olga Kučerová

Olga Kučerová

(laborantka)

Mgr. Ota Gál

Mgr. Ota Gál

(fyzioterapeut)

Mgr. Martin Srp

Mgr. Martin Srp

(fyzioterapeut)

Mgr. Romana Konvalinková

Mgr. Romana Konvalinková

(fyzioterapeut)

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

(neuropsycholog)

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

(neuropsycholog)


as. MUDr. Pavlína Kleinová

(neurolog)


as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

(rehabilitační lékař)


Irena Stárková

(specializovaná sestra)


Bc. Klára Plichtová

(fyzioterapeut)


Bc. Rebeka Korteová

(fyzioterapeut)


Mgr. Lívia Mayerová

(neuropsycholog)


MUDr. Jana Milerová

(psychiatr)


as. MUDr. Petra Kleinová

(psychiatr)


Externí spolupracovníci:


As. MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

(neurochirurg, neurolog) oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze – DBS


Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

(radiolog) oddělení radiologie Nemocnice Na Homolce v Praze (radiolog) – DBS


prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

(rehabilitační lékař), Klinika rehabilitace 1.LF UK a VFN v Praze – spasticita


as. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.

(gastroenterolog), IV. Interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze – Duodopa
Tým DBS ❯


Tým DuoDopa ❯


Spastický tým ❯


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem