Publikace

2017

Mueller K, Jech R, Hoskovcová M, Ulmanová O, Urgošík D, Vymazal J, Růžička E.

General and selective brain connectivity alterations in essential tremor: A resting state fMRI study.

Neuroimage Clin. 2017; 16(2): 468-476.doi: 10.1016/j.nicl.2017.06.004. eCollection 2017 (IF2015 = 3.857).


Gal O, Srp M, Konvalinkova R, Hoskovcova M, Capek V, Roth J, Ruzicka E.

Physiotherapy in Parkinson’s Disease: Building ParkinsonNet in Czechia. Parkinson’s Disease

2017; Article ID 8921932, 7 pages https://doi.org/10.1155/2017/8921932. (IF2017 = 1,722).2016

Novotna K, Sobisek L, Horakova D, Havrdova E, Lizrova Preiningerova J.

Quantification of gait abnormalities in healthy looking multiple sclerosis patients.

Eurol Neurol. 2016; 76 (3-4): 99-104.


Hoskovcová M.

Rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu medicíny založené na důkazech,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Hoskovcová M, Gál O.

Problematika spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Novotná K.

Poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou a možnosti jejich rehabilitační terapie,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Novotná K.

Význam rehabilitace v terapii symptomů pacientů s roztroušenou sklerózou, Symptomy u roztroušené sklerózy a možnosti jejich řešení.

Olomouc: Solen 2016.


Novotná K.

Motivace ke cvičení u pacientů s roztroušenou sklerózou,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Suchá L. (ed.),

Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Suchá L.

Únava a možnosti jejího ovlivnění u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Suchá L, Malinová R.

Intenzivní víkendové programy s fyzioterapií a psychoterapií mohou dlouhodobě zlepšit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Gál O.

Ataxie a posturální instabilita: možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou,

in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou,

Olomouc: Solen 2016.


Hoskovcová M, Gál O, Srp M et al.

Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci,

Neupro, 2016.


Novotná K, Suchá L. Motivace pacientů s roztroušenou sklerózou ke skupinovým pohybovým aktivitám.

Rehabilitácia 2016; roč. 53, č. 1: 72-79.


Gál O, Hoskovcová M, Jech R.

Dysport® v léčbě spastické parézy v České republice: poslední aktualizace SPC.

Rehabil. Fyz. Lék. 2016; 1(23).


Gracies J.-M. et al.

Dohoda o reedukačním tréninku při spastické paréze.

První mezinárodní vydání, Springer International Publishing, Switzerland 2016; překl.: E. Luhanová, O. Gál, odborná redakce: M. Hoskovcová.


2015

Hoskovcová M, Dušek P, Sieger T, Brožová H, Zárubová K, Bezdíček O, Šprdlík O, Jech R, Štochl J, Roth J, Růžička E.

Predicting falls in Parkinson disease: What is the value of instrumented testing in OFF medication states?

PLOS One. 2015; 10(10): e0139849.


Lizrova Preiningerova J, Novotna K, Rusz J, Sucha L, Ruzicka E, Havrdova E.

Spatial and temporal characteristics of gait as outcome measures in multiple sclerosis (EDSS 0 to 6.5).

J Neuroeng Rehabil. 2015; 10: 12-14.


Hoskovcová M.

Komplexní problematika spastické parézy po získaném poškození mozku. Úvod k příspěvku kolektivu autorů.

Rehabil. Fyz. Lék. 2015; 22(3): 99-100.


Gál O, Hoskovcová M, Jech, R.

Neuroplasticita, restituce motorických funkcí a možnosti rehabilitace spastické parézy.

Rehabil. Fyz. Lék. 2015; 22(3): 101-127.


Kövári M, Suchá L, Havlíčková M, Roubíčková L, Novotná K, Lavičková R.

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace.

Neurol. praxi. 2015; 16(Suppl F): 41-51.


2014


Bezdicek O, Nikolai T, Hoskovcová M, Stochl J, Brozová H, Dusek P, Zárubová K, Jech R, Ruzicka E.

Grooved Pegboard Predicates More of Cognitive Than Motor Involvement in Parkinson's Disease.

Assessment. 2014; 21(6): 723-30.


Keclíková L, Hoskovcová M, Gal O, Havrdová E, Novotná K.

Movement Activities in Patients with Multiple Sclerosis.

Cesk Slov Neurol N. 2014; 77(1): 23-8.


Lízrová Preiningerová J, Novotná K.

Poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Neurol. praxi. 2014; 14 (4).


Kövári M, Hoskovcová M, Jech R.

Botulotoxin při léčbě svalové hyperaktivity u spastické parézy patří i do rukou rehabilitačních lékařů.

Rehabil Fyz Lék. 2014; 21(4): 224-6.


Vorálek R, Lavičková R, Süss V.

Porovnání kloubních rozsahů mezi bývalými vrcholovými hráči volejbalu a nesportující mužskou populací.

Rehabilitácia 2014; 51 (3):150-157.


2013


Hoskovcová M, Ulmanová O, Šprdlík O, Sieger T, Nováková J, Jech R, Růžička E.

Disorders of balance and gait in essential tremor are associated with midline tremor and age.

Cerebellum. 2013; 12(1): 27-34.


Hoskovcová M, Suchá L, Gál O.

Symptomatická terapie RS: Úloha fyzioterapie v léčbě RS.

In: Havrdová E a kolektiv. Roztroušená skleróza.

Praha: Mladá fronta 2013.


2012


Hoskovcová M, Gál O.

Rehabilitace a spasticita.

In: Štětkářová I, Ehler E, Jech E a kolektiv. Spasticita a její léčba.

Praha: Maxdorf 2012.


Gál O.

Aktuálnost Galénových kinezioterapeutických předpokladů,

in: Fišerová, S. (ed.), Medicína mezi jedinečným a univerzálním.

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012.


Gál O.

Reakce na článek K. Řasové a A. Hogenové Kulturní a filozofické rozdíly v Evropě se odrážejí v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných.

Rehabil Fyz Lék. 2012/4.


Gracies J.-M. et al.

Dohoda o reedukačním tréninku při spastické paréze.

Ipsen 2012; překl.: E. Luhanová, odborná redakce: M. Hoskovcová, O. Gál.


2011

:

Uhríková Z, Šprdlík O, Hoskovcová M, Komárek A, Ulmanová O, Hlaváč V, Nugent ChD, Růžička E. Validation of a new tool for automatic assessment of tremor frequency from video recordings. Journal of Neuroscience Methods. 2011; 198(1):110-3.

Šprdlík O, Hurák Z, Hoskovcová M, Ulmanová O, Růžička E. Tremor Analysis by Decomposition of Acceleration into Gravity and Inertial Acceleration Using Inertial Measurement Unit. Biomed Signal Process Control 2011; 6: 269-79.

Hoskovcová M. Parkinsonova nemoc. In: Vacek J, Jandová D, editoři. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe; 2011.

Hoskovcová M. Neurorehabilitace-nejen nové pojmosloví. Zdravotnické noviny 2011; 60(7): 28-9.


2005-2010


Hoskovcová M.

Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci.

Parkinson 2010; 32: 2-4.


Hoskovcová M.

Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví.

In: Kolář P a kolektiv. Praha: Galén 2009.


Hoskovcová M, Honsová K, Keclíková L.

Rehabilitace u roztroušené sklerózy.

Neurol. praxi. 2008; 9(4): 232-5.


Hoskovcová a kolektiv.

Rehabilitační léčba u RS.

In: Havrdová E a kolektiv. Je roztroušená skleróza váš problém?

Praha: Edice Roska;


2007


Zemanová M, Vacek J. překlad knihy

Vyšetření pohybového aparátu,

vydal Triton v r. 2005.


Zemanová M, Zachoval R, Vlková J, Vacek J.

Neurogenní dysfunkce dolních močových cest. In: Neurologie 2005,

kolektiv autorů. Praha: Triton; 2005.


Vlková J, Zemanová M.

Behaviorální terapie inkontinence moči.

Lékařské listy – příloha Zdravotnických novin. 2004; 53(28): 14-5.


Vacek J, Zemanová M.

Temporomandibulární dysfunkce.

Rehabil Fyz Lék. 2003; 10(3): 103-8.


Zemanová M, Vacek J, Bezvodová V.

Whiplash injury.

Rehabil Fyz Lék. 2003; 10(4): 139-42.


Zemanová M, Janda V.

Rehabilitace po obrně lícního nervu.

Praha: SZÚ; 1998.❮ ZpětSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem