Granty


  • IGA MZ ČR NS10336-3/2009 – Poruchy stability a chůze u Parkinsonovy nemoci a jiných neurodegenerativních onemocnění s projevy parkinsonského syndromu - analýza mechanismů a rizik pádů a vývoj rehabilitačního programu pro jejich prevenci; 2009-2011.

  • Spolupráce na MZČR NV15-25602A - Biomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocnění.

  • Spolupráce na NV15-31921A - Prevalence spasticity v populaci pacientů postižených ischemickým iktem v karotickém povodí.

  • Spolupráce na GAČR GA16-23901S - Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí.

  • The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) 8F19003iCARE-PD; Integrated Parkinson Care Networks: addressing complex care in Parkinson disease in contemporary society.



❮ Zpět


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563



Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem