Centrum pro nervosvalová onemocnění (NS Centrum)


MUDr.Silvia Skalská, Ph.D.

Vedoucí lékař


Tým lékařů:

MUDr.Silvia Skalská, Ph.D.

Doc.MUDr. Jana Süssová, CSc.

Doc.MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

MUDr. Jiří Böhm

MUDr. Tomáš Kalous

MUDr. Michal Miler


Sestra:

Lucie Jelínková


Úvodem


Centrum pro nervosvalová onemocnění bylo otevřeno začátkem roku 2003, a to za podpory grantu Odboru zdravotně sociální péče MZ ČR v rámci Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.


Centrum zajišťuje komplexní specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči o nemocné s genetickými, neurodegenerativními, autoimunitními a metabolicky podmíněnými nervosvalovými chorobami.


Velká část nervosvalových chorob patří mezi vzácná onemocnění, které představují závažný problémem jak z hlediska zdravotního, tak i psychosociálního a ekonomického, a to nejen pro pacienta samotného, ale současně i pro celou jeho rodinu. 


V posledních letech došlo k významnému pokroku v diagnostice i léčbě nervosvalových chorob.


Charakteristika Centra


Diagnostika nervosvalových onemocnění vyžaduje specializované diagnostické postupy a mezioborovou spolupráci. V nervosvalovém centru usilujeme především o stanovení správné diagnózy za použití všech dostupných vyšetřovacích metod.


Velkou podporu v diagnostice neuromuskulárních chorob představuje možnost využití celého komplexu komplementárních metod ve VFN, bohatého kompartmentu neurofyziologických laboratoří a specializovaných center neurologické kliniky.


Další specializovaná  vyšetření ( biochemická,  imunohistochemická, enzymatická, genové analýzy DNA, bioptické vyšetření svalů a periferních nervů) jsou prováděna ve spolupráci s dalšími pracovišti, jako jsou  Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol, DNA laboratoř Dětské neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol, Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a VFN, Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2.LF a FN Motol, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Revmatologický ústav, Centrum molekulární biologie a genové terapie  FN Brno a další.


Lékaři centra se také podílí na vytváření celorepublikových a mezinárodních registrů nervosvalových chorob ( AINSO- registr autoimunitních nervosvalových onemocnění, REaDY-Registry of Muscular Dystrophy).


V současné době je v NS centru ve sledování téměř 1500 pacientů.


Objednávání pacientů


Pacienti se mohou objednávat telefonicky na základně doporučení odborných lékařů - ambulantních specialistů.


Zdravotní sestra: Lucie Jelínková


Telefon:

+420 224 965 536

(každý pracovní den 7:00 - 9:00 hod.)


Ordinační doba

Ambulance: po - pá od 9:00 do 15:30 hod.


Kde nás najdete

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před budovou kliniky jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.
Kontakty


Centrum pro nervosvalová onemocnění

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Telefon:

+420 224 965 536

Fax (sekretariát kliniky):

+420 224 922 678


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem