Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika

Kateřinská 30, Praha 2, 128 21

Telefon: +420 224 965 562

E-mail: snevsi@lf1.cuni.cz


Rámcová témata PGS:

  • Poruchy spánku a bdění v dětském i dospělém věku (klinické polysomnografické, biochemické a genetické korelace).

  • Exogenní faktory ovlivňující kvalitu spánku (detekce změny makro-i mikrostruktury spánku). Civilizační choroby a kvalita spánku.

  • Neurovývojová problematika a neurometabolické poruchy dětského věku.


Anotace témat:

Výzkumné projekty PGS vycházejí z dlouhodobého zaměření školitele, který se zabývá spánkovou problematikou z hlediska klinického, neurofyziologického i genetického. Předmětem výzkumu jsou jak primární poruchy spánku a bdění, tak i sekundární poruchy spánku, které provázejí řadu neurologických onemocnění. Výzkum je orientován i na narůstající incidenci civilizačních chorob, které souvisí s poruchou kvality i kvantity spánku. Další možností výzkumných projektů je oblast dětské neurologie - spektrum vývojových, metabolických i degenerativních onemocnění - zaměřených klinicky, geneticky, neurofyziologicky i na výhled nových diagnostických a terapeutických metod.


Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:


  • Peyron C., Faraco J., Rogers W., Ripley B., Owereem S., Charnay Y., Nevsimalova S. et all: A mutation in a case of early onset narcolepsy and a generalized absence of hypocretin peptides in human marcoleptic brains. Nature Medicine 2000, 6: 991-997, IF 26.584

  • Nevšímalová S., Šonka K. (eds): Poruchy spánku a bdění , Galén, Praha 2007, 345 str.

  • Nevsimalova S. Narcolepsy in childhood. Sleep Medicine Review 2009, 13:169-180, IF 6.7


Seznam absolventů PGS:


Jméno absolventa

zahájení PGS

obhajoba dizertace

název doktorské práce

Pozn.

MUDr. Jitka Vaňková, PhD.

1998

2002

Diferenciální diagnostika hypersomnií-klinická, polysomnografická a genetická studie

Pokrač. diz. stud. práce

MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

1996

2004

Některé fyziologické a patofyziologické aspekty autonomního nervového systému

1996-2000 PS

2000-2004 KS

s 1 roč. přeruš.

MUDr. David Kemlink, PhD.

2003

2006

Genetické a etiopatogenetické aspekty syndromu neklidných nohou

 

MUDr. Iva Příhodová, PhD.

2003

2010

Poruchy spánku a bdění u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)

MUDr. Zdeněk Vojtěch, PhD.

2006

2012

Alternativní způsoby chirurgické léčby meziotemporální epilepsie


Seznam PGS u školitele v současnosti:

Jméno studenta

trvání a forma studia

Téma

Pozn.

presenční

kombinované

MUDr. Juraj Piško

2010-

 

Diferenciální diagnostika hypersomnií: klinická, neurofyziologická, biochemická a genetická studie

MUDr. Michala Mosejová-Jakubíková

2007-

 

Imunologické, genetické a klinické aspekty myasthenia gravis


Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:

1.

Štěpánová I, Racek P, Havlová M, Nevšímalová S, Jakoubková M. Subakutní sklerotizující panencefalitida. Čes a Slov Neurol Neurochirurg 2002, 65/98:359-64, IF 0,047

2.

Nevšímalová S, Havlová M, Tauberová A, Příhodová I. Alternující hemiplegie dětského věku. Cas Lek Cesk 2005; 144 (10): 692-6

3.

Busek P, Vankova J, Opavsky J, Salinger J, Stepanova I, Nevsimalova S. Análisis espectral de la variabilidad del ritmo cardiaco y activatión cardíaca durante el despertar en el sonambulismo.Rev Neurol 2005; 41(6): 338-43, IF 0,391

4.

Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population.Movement Disord. 2007 Jan 15;22(2):207-12. Oceněno Českou společností pro výzkum spánku jako publikace roku pro autory do 35 let za rok 2007. IF 3,2

5.

Kemlink D, Sonka K, Pretl M, Benakova H, Zima T, Nevsimalova S. Suggestive evidence of erythropoietin level abnormality in patients with sporadic and familial cases of the restless legs syndrome.Neuro Endocrinol Lett. 2007 Oct;28(5):643-6. IF 1,4

6.

Winkelmann J, Polo O, Provini F, Nevsimalova S, Kemlink D, Sonka K, Högl B, Poewe W, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Strambi LF, Zucconi M, Pramstaller PP, Arnulf I, Trenkwalder C, Klein C, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Rye D, Montagna P.Genetics of restless legs syndrome (RLS): State-of-the-art and future directions.Mov Disord. 2007;22 Suppl 18:S449-58. Review. Erratum in: Mov Disord. 2008 Jun;23(8):1200-2. IF 3,2

7.

Kalina M, Liscak R, Vojtech Z, Adámková E, Procházka T, Marecková I, Vladyka V. Stereotactic amygdalohippocampectomy for temporal lobe epilepsy: promising results in 16 patients. Epileptic Disord. 2007 Dec;9. Suppl 1:S68-74. Impact Factor: 0,920

8.

Kemlink D, Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Polo O, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Hadjigeorgiou GM, Pramstaller PP, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J, Montagna P.Suggestive evidence for linkage for restless legs syndrome on chromosome 19p13.Neurogenetics. 2008 May;9(2):75-82. IF 4,2

9.

Schormair B & Kemlink D, Roeske D, Eckstein G, Xiong L, Lichtner P, Ripke S, Trenkwalder C, Zimprich A, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Bachmann CG, Paulus W, Högl B, Frauscher B, Gschliesser V, Poewe W, Peglau I, Vodicka P, Vávrová J, Sonka K, Nevsimalova S, Montplaisir J, Turecki G, Rouleau G, Gieger C, Illig T, Wichmann HE, Holsboer F, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J.PTPRD (protein tyrosine phosphatase receptor type delta) is associated with restless legs syndrome.Nat Genet. 2008 Aug;40(8):946-8 - IF 25,5

10.

Kemlink D, Pretl M, Sonka K, Nevsimalova S.A comparison of polysomnographic and actigraphic evaluation of periodic limbmovements in sleep. Neurol Res. 2008 Apr;30(3):234-8. IF 1,6

11.

Blazejova K., Illnerova H., Hajek I., Nevsimalova, S.: Circadian rhythm in salivary melatonin in narcoleptic patients. Neuroscience Let 2008, 437/2: 162-164. IF 2.092

12.

Kemlink D, Polo O, Frauscher B, Gschliesser V, Högl B, Poewe W, Vodicka P, Vavrova J, Sonka K, Nevsimalova S, Schormair B, Lichtner P, Silander K, Peltonen L, Gieger C, Wichmann HE, Zimprich A, Roeske D, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. Replication of Restless Legs Syndrome Loci in Three European Populations. J Med Genet. 2009 Mar 10. 46(5):315-8 IF 5,5

13.

Prihodova I, Sonka K, Kemlink D, Volna J, Nevsimalova S. Arousals in nocturnal groaning. Sleep Med 2009; 9:1051-55, IF 3,163

14.

Vojtech Z, Vladyka V, Kalina M, Nespor E, Seltenreichová K, Semnická J, Liscák R. The use of radiosurgery for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy and long-term results. Epilepsia. 2009 Sep;50(9):2061-71. Epub 2009 Mar 23. Impact Factor: 3.733

15.

Malikova H, Vojtech Z, Liscak R, Prochazka T, Vymazal J, Vladyka V, Keller J, Kalina M. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy: correlation of MRI with clinical seizure outcome. Epilepsy Res. 2009 Feb;83(2-3):235-42. Epub 2009 Jan 9. Impact Factor: 2.405

16.

Prihodova I, Paclt I, Kemlink D, Skibova J, Ptacek R, Nevsimalova S. Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test. In: Sleep Medicine, 2010, 11 (9): 922-928. IF 3.699

17.

Jakubíková M. Kongenitální myastenické syndromy a myasthenie dětského věku. Neurologie pro praxi 2010; 11(2): 100-103

18.

Jakubíková M., Seeman P. Kongenitální myastenické syndromy. In: Piťha J. a kol. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf Jessenius; 2010. p. 319-41.

19.

Liščák R, Maliková H, Kalina M, Vojtěch Z, Procházka T, Marusič P, Vladyka V. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy in the treatment of mesial temporal lobe epilepsy. Acta Neurochir (Wien) 2010;152:1291-8. IF 1.329

20.

Malíková H, Vojtěch Z, Liščák R, Procházka T, Vymazal J, Marečková I, Kalina M, Dbalý V, Keller J, Vladyka V. Microsurgical and stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy: different volume reduction, similar clinical seizure control. Stereotact Funct Neurosurg 2010;88:42-50. IF 1.881

21.

Malíková H, Liščák R, Vojtěch Z, Procházka T, Vymazal J, Vladyka V, Druga R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy: does reduction of entorhinal and perirhinal cortices influence good clinical seizure outcome? Epilepsia 2011;52:932-40. IF 3.961

22.

Vojtěch Z, Krámská L, Malíková H, Seltenreichová K, Procházka T, Kalina M, Liščák R. Cognitive outcome after stereotactic amygdalohippocampectomy. Seizure 2012;21:327-33. IF 1.649

23.

Malíková H, Krámská L, Liščák R, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Lukavský J, Druga R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of temporal lobe epilepsy: Do good neuropsychological and seizure outcomes correlate with hippocampal volume reduction? Epilepsy Res 2012 May 14. [Epub ahead of print] IF 2.302

24.

Jakubíková M., Piha J., Latta J., Ehler E., Schutzner J. Myasthenia gravis, Castleman's disease, pemphigus and anti-phospholipid syndrome. Muscle and Nerve 2012, DOI: 10.1002/mus.23657<>, IF: 2,367

25.

Adamovičová M., Fabriciová K., Jakubíková M., Příhodová I., Klement P., Sýkora P., Dusl M., Abicht A., Zeman J., Seeman P., Honzík T.?Kongenitální myastenie jako příčina respiračního selhání u dvou kojenců a batolete – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2012,6:757-762, IF: 0,279

26.

Bušková J, Vorlová T, Piško J, Sonka K. Severe sleep-related movement disorder induced by sertraline. Sleep Med. 2012, 13: 769-770, IF: 3.43

27.

Nevsimalova S., Buskova J., Kemlink D., Pisko J., Prihodova I., Sonka K., Skibova J. Narcolepsy – clinical differences and sleep comorbidities in different age groups. J Neurol 2012, DOI: 10.1007/s00415-012-6702-4, IF: 3.853Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem