Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

Neurologická klinika

Kateřinská 30, Praha 2, 128 21

Telefon: 224 96 55 50

E-mail: eruzi@lf1.cuni.cz


Rámcová témata PGS:

  • Studium motorických a non-motorických účinků hluboké mozkové stimulace u extrapyramidových poruch hybnosti

  • Analýza chůze a dalších vrozených a získaných pohybových stereotypů a jejich poruch

  • Výběr, fenotypická charakterisace a genová analýza klinických subpopulací jedinců s extrapyr. onemocněními (esenciální tremor, juvenilní Parkinsonova nemoc, Touretteův syndrom, aj.)

  • Neurofarmakologické mechanismy a léčebné studie u extrapyramidových poruch hybnosti


Anotace témat:

Výzkumné projekty PGS vycházejí z klinické náplně práce Centra extrapyramidových onemocnění. Hypo- a hyperkinetické poruchy hybnosti u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění slouží jako modelové příklady pro studium mechanismů řízení hybnosti u člověka. Ke sledování motorických a non-motorických projevů onemocnění se využívají klinimetrické, funkčně-zobrazovací, kinesiologické, elektrofysiologické a neuropsychologické metodiky. Tyto metody se využívají také k pozorování efektů farmakologických a nefarmakologických léčebných postupů (včetně funkčních neurochirurgických výkonů a fysioterapeutických technik). Klinicko-epidemiologické a genetické studie se provádějí s cílem poznat etiopatogenezi jednotlivých chorobných jednotek.


Poslední významné publikace k tématům PGS:


1.

Růžička E, Hallett M, Jankovic J, eds. Gait Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001: 403 s.

2.

Růžička E., Roth J., Kaňovský P. et al.: Dyskinetické syndromy. Extrapyramidová onemocnění II. Galén Praha 2002:320 s.

3.

Růžička E., Urgošík D., Jech R., Serranová T., Volfová M., Roth J. et al. Hluboká mozková stimulace v léčbě Parkinsonovy nemoci a třesu: Pražská zkušenost 1998-2003. Čes a Slov Neurol Neurochir 2004;67/100:423-436

4.

Balash Y., Giladi N., Růžička E., Jankovic J.: Disorders of posture and gait. In: Jankovic J and Tolosa E, eds. Parkinson's disease and movement disorders, 5th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2007

5.

Růžička E, Línková H, Penicka M, Ulmanová O, Nováková L, Roth J. Low incidence of restrictive valvulopathy in patients with Parkinson's disease on moderate dose of pergolide. J Neurol 2007;254:1575-1578


Seznam absolventů PGS:


Jméno absolventa

zahájení PGS

obhajoba dizertace

název doktorské práce

Pozn.

MUDr. Robert Jech, PhD

1993

2000

Nové metody analýzy a syntézy vyvolaných odpovědí: Základní principy a příklady klinických aplikací

 

Mgr. Kateřina Venderová, PhD

1999

2003

Rostlinné návykové látky: Kanabinoidy a kanabinoidní systém CNS ve vztahu k některým neurologickým onemocněním

FaF UK, spoluškolitel

Dr.med. Carl Nikolaus Homann, PhD

2001

2004

The Bradykinesia Akinesia IncoordinationTest for measuring motor dysfunction in Parkinson´s disease

 

MUDr. Olga Ulmanová-Veselá, PhD

1999

2006

Esenciální tremor jako modelové onemocnění pro analýzu třesu

 

MUDr. Alena Zumrová, PhD

2004

2007

Spinocerebellární degenerace: Klinické studie a molekulární diagnostika

 

MUDr. Hana Brožová, PhD

2001

2009

Poruchy stoje a chůze u extrapyramidových onemocnění

 


Seznam PGS u školitele v současnosti:

Jméno studenta

trvání a forma studia

Téma

Pozn.

presenční

kombinované

MUDr. Lucie Nováková-Zelená

2001-2005

2005-

Non-motorické efekty hluboké mozkové stimulace

MUDr. Tereza Serranová

 

2003-

Hluboká mozková stimulace u extrapyramidových onemocnění, klinické a neurofysiologické studie

MUDr. Ondřej Fiala

2005-

 

Studium molekulární patologie extrapyramidových pohybových poruch

Mgr. Ondřej Bezdíček

2008-

 

Struktura kognitivního deficitu u extrapyramidových onemocnění

MUDr. Martina Hoskovcová

2008-

 

Poruchy stability a chůze u extrapyramidových onemocnění

MUDr. Marie Kofránková

2009-

 

Patofysiologické mechanismy esenciálního tremoru


Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:


1.

Jech R., Růžička E.: Kognitivní a zrakové funkce ve stáří: Analýza evokovaných potenciálů. Čas Lék Čes 1995;134:791-797

2.

Jech R., Růžička E.: Brain stem auditory evoked potentials reflect central nervous system involvement in myasthenia gravis. J Neurol 1996;243:547-557

3.

Bohbot V.D., Jech R., Bureš J., Nadel L., Růžička E.: Spatial and non-spatial memory involvement in myasthenia gravis, J Neurol 1997;244:529-532

4.

Jech R., Růžička E., Nebuželský A., Krásenský J., Obenberger J., Seidl Z.: Funkční magnetická resonance a evokované potenciály - základní principy a aplikace. Psychiatrie 1999;3:228-236

5.

Veselá O, Růžička E., Jech R., Roth J., Štěpánková K., Mečíř P., Solano Z., Preclíková E.: Colour discrimination impairment is not a reliable early marker of Parkinson´s disease. J Neurol 2001;248:975-978

6.

Venderová K., Růžička E., Višňovský P.: Effect of cannabis on Parkinson´s disease symptoms: questionnaire based study. Homeostasis 2001;41:140-142

7.

Fiala O., Růžička E.: International database of Tourette syndrome: pilot study of the project in Czech Republic. Homeostasis 2001;41:146-151

8.

Veselá O., Růžička E., Jech R., Roth J., Mečíř P., Volfová M.: Esenciální tremor v naší populaci nemocných - základní charakteristika onemocnění a vyšetření kresbou spirály. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;65/98:181-186

9.

Venderová K., Višňovský P., Růžička E.: Potenciální využití kanabinoidů ve farmakoterapii. Slovenský lekár 2002;12/26:208-212

10.

Homann CN, Quehenberger F, Petrovic K, Hartung HP, Ruzicka E, Homann B, Suppan K, Wenzel K, Ivanic G, Ott E. Influence of age, gender, education and dexterity on upper limb motor performance in Parkinsonian patients and healthy controls. J Neural Transm 2003;110:885-897

11.

Fiala O., Růžička E.: Mezinárodní databáze Touretteova syndromu: zapojení do projektu v České Republice. Čes a Slov Neurol Neurochir 2003;66/99:197-202

12.

Homann CN, Suppan K, Wenzel K, Homann B, Pluta-Furst A, Crevenna R, Schinagl D, Ruzicka E, Dressler D, Ivanic G. East-west differences in the organization of botulinum toxin use in nine Central European countries. Eur J Neurol 2003;10:213-219

13.

Ulmanová O., Růžička E.: Diferenciální diagnóza třesu. Postgraduální medicína 2003;5:426-429

14.

Homann DD, Suppan K, Homann B, Crevenna R, Ivanic G, Ruzicka E. Driving in Parkinson's disease-a health hazard? J Neurol 2003;250:1439-46

15.

Venderová K, Růžička E, Vorisek V, Visnovsky P. Survey on cannabis use in Parkinson's disease: subjective improvement of motor symptoms. Mov Disord. 2004;19:1102-6>

16.

Roth J, Ulmanová O, Růžička E. Orgánové změny navozené ergotovými agonisty dopaminu: Čas na změnu léčebných doporučení u Parkinsonovy nemoci? Cas Lek Cesk 2005;144:123-6

17.

Ulmanová O, Homann CN, Ulman R, Jech R, Čapek V, Klempíř J, Růžička E. Tremor magnitude: a single index to assess writing and drawing in essential tremor. Parkinsonism Rel Disord 2007;13:250-253

18.

Novaková L, Růžička E, Jech R, Serranová T, Dušek P, Urgošík D. Increase in body weight is a non-motor side effect of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2007;28:21-5

19.

Stochl J, Boomsma A, van Duijn M, Brožová H, Růžička E. Mokken scale analysis of the UPDRS: dimensionality of the Motor Section revisited. Neuro Endocrinol Lett 2008;29:151-158

20.

Stochl J, Boomsma A, Růžička E, Brožová H, Blahus P. On the structure of motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord 2008;23:1307-1312

21.

Valkovič P, Brožová H, Bötzel K, Růžička E, Benetin J. Push and release test predicts better Parkinson fallers and nonfallers than the pull test: comparison in OFF and ON medication states. Mov Disord 2008;23:1453-1457Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem