Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Neurologická klinika

Kateřinská 30, Praha 2, 128 21

Telefon: 224 96 65 15

E-mail: ehavr@lf1.cuni.cz


Rámcová témata PGS:

  • Imunosupresivní postupy v léčbě sclerosis multiplex včetně jejích maligních forem

  • Neurorehabilitace v ovlivnění motorických funkcí pacientů s RS


Anotace témat:

1.

Ověření bezpečnosti a účinnosti (klinické, imunologické, MRI) kombinačních postupů s imunosupresivními léky v léčbě MS. Zavádění intenzivních imunoablačních postupů v léčbě maligních forem MS. Detekce pacientů odpovídajících na léčbu nebo majících rizikové faktory pro maligní prognózu pomocí molekulárně - genetických metod (ve spolupráci s laboratoří KDDL a prof. P. Martáskem, DrSc.).

2.

Sledování efektu moderních neurorehabilitačních metod v léčbě MS (včetně funkční MRI) - ve spolupráci s PhDr. K. Řasovou, PhD.

3.

Neuropsychologie RS


Poznámka pro zájemce:

přednost mají uchazeči, kteří docházeli do Centra pro demyelinizační onemocnění již během studia medicíny a podíleli se jak na klinickém vyšetřování, tak na vědeckých projektech.Hlavní publikace školitele za posledních 5 let vážící se k tématu:


1.

Frohman EM, Stuve O, Havrdova E, et al. Therapeutic considerations for disease progression in multiple sclerosis: evidence, experience, and future expectations. Arch Neurol. 2005 Oct;62(10):1519-30

2.

Havrdova E. Aggressive multiple sclerosis-is there a role for stem cell transplantation? J Neurol. 2005 Sep;252 Suppl 3:iii34-iii37

3.

Rasova K, Brandejsky P, Havrdova E, Zalisova M, Rexova P. Spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis: are there any links between these parameters and fatigue, depression, neurological impairment, disability, handicap and quality of life in multiple sclerosis? Mult Scler. 2005 Apr;11(2):213-21

4.

Havrdova E. Aggressive multiple sclerosis-is there a role for stem cell transplantation? J Neurol. 2005 Sep;252 Suppl 3:iii34-iii37

5.

Frohman EM, Stuve O, Havrdova E, Corboy J, Achiron A, Zivadinov R, Sorensen PS, Phillips JT, Weinshenker B, Hawker K, Hartung HP, Steinman L, Zamvil S, Cree BA, Hauser S, Weiner H, Racke MK, Filippi M. Therapeutic considerations for disease progression in multiple sclerosis: evidence, experience, and future expectations. Arch Neurol. 2005 Oct;62(10):1519-30

6.

Fassas A, Passweg JR, Anagnostopoulos A,Kazis A, Kozak T, Havrdova E, Carreras E, Graus F, Kashyap A, Openshaw H, Schipperus M, Deconinck E, Mancardi G, Marmont A, Hansz J, Rabusin M, Zuazu Nagore FJ, Besalduch J, Dentamaro T, Fouillard L, Hertenstein B, La Nasa G, Musso M, Papineschi F, Rowe JM, Saccardi R, Steck A, Kappos L, Gratwohl A, Tyndall A for the Autoimmune Disease Working Party of the EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation): Hematopoetic stem cell transplantation for multiple sclerosis: a retrospective study. J Neurol. 2002, vol 249, No 8, p. 1088-1097

7.

Stepan JJ, Havrdova E, Tyblova M, Horakova D, Ticha V, Novakova I, Zikan V. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients treated with low dose glucocorticoids. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):147-5


Seznam absolventů PGS:


Jméno absolventa

zahájení PGS

obhajoba dizertace

název doktorské práce

MUDr.Hana Kalistová

 

2003

Imunologické nálezy v mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerosou mozkomíšní

PhDr. Kamila Řasová

2000

2004

Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Ondřej Doležal

2003

2009

Posouzení vlivu neurorehabilitace použitím fMRI u pacientů s RS, plasticita CNS

MUDr. Eva Krasulová

2004

2013

Cytokinová produkce periferními lymfocyty a monocyty u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v různých stadiích choroby a v závislosti na léčebném ovlivnění


Seznam PGS u školitele v současnosti:

Jméno studenta

trvání a forma studia

Téma

Pozn.

presenční

kombinované

MUDr. Veronika Tichá

 

2001-

Roztroušená sklerosa - léčba léky první volby: interferon beta, glatiramer acetát - a jejich kombinace s klasickými imunosupresivy: sledování efektu a tolerability, srovnání interferonu beta s pulsní terapií (efekt versus vedlejší účinky a cost effectiveness obou režimů)

MUDr. Michaela Týblová

 

2000-

Sclerosis multiplex - vztahy neurofyziologických funkcí a míry fyzické zátěže k imunologickým faktorům

MUDr. Hana Horáková

 

2003-

Prediktivní markery pro vývoj klinického stavu u pacientů s roztroušenou sklerosou mozkomíšní

Mgr. Jana Dušánková

 

2005-

Neuropsychologická problematika RS

Mgr. Ali Alatar

 

2005-

Funkční hybné poruchy u RS


Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice

1.

Zálišová K, Havrdová E: Vliv komplexního fyzioterapeutického programu (jehož součástí je aerobní zátěž) na fyzickou kondici, únavu a neurologický deficit nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní - pilotní studie. Č Slov Neurol. a Neurochir 2001,5:173-177

2.

Řasová K. (Zálišová K), Havrdová E: Vliv komplexního fyzioterapeutického programu (jehož součástí je aerobní zátěž) na fyzickou kondici, únavu a neurologický deficit nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní - pilotní studie. Č Slov Neurol. a Neurochir 2001,5:173-177

3.

Řasová K, Havrdová E, Brandejský P. Únava nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Klidový režim versus aerobní zatěžování. Čes a slov Neurol Neurochir 2002; 3: 145-149

4.

Tichá V, Havrdová E, Nováková I, Horáková D: Mitoxantron v léčbě aktivní RS. Čes a slov Neurol Neurochir 66/99, 2003, No 1, 31-37

5.

Rasova K, Brandejsky P, Havrdova E, Zalisova M, Rexova P. Spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis: are there any links between these parameters and fatigue, depression, neurological impairment, disability, handicap and quality of life in multiple sclerosis? Mult Scler. 2005 Apr;11(2):213-21

6.

Rasova K, Krasensky J, Havrdova E, Obenberger J, Seidel Z, Dolezal O, Rexova P, Zalisova M. Is it possible to actively and purposely make use of plasticity and adaptability in the neurorehabilitation treatment of multiple sclerosis patients? A pilot project. Clin Rehabil. 2005 Mar;19(2):170-81

7.

Bušek P., Horáková D., Opavský J., Salinger J., Jech R., Šlachta R., Havrdová E. :Krátkodobá spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerozy, Čes a Slov Neurol a Neuroch, 67/100, 2004; No 1: 37-42

8.

Stepan JJ, Havrdova E, Tyblova M, Horakova D, Ticha V, Novakova I, Zikan V. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients treated with low dose glucocorticoids. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):147-54Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem