Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurologická klinika

Kateřinská 30, Praha 2, 128 21

Telefon: 224 96 55 39

E-mail: jech@cesnet.cz


Rámcová témata PGS:

  • Patofyziologické mechanismy řízení hybnosti u onemocnění extrapyramidového systému

  • Funkční magnetická rezonance - vývoj nových úloh a jejich aplikace v neurologii a neurochirurgii

  • Léčebné využití a vedlejší účinky hluboké mozkové stimulace


Anotace témat:


Výzkum je zaměřen na studium motorických a non-motorických účinků hluboké mozkové stimulace, na analýzu fyziologických mechanismů řízení volního pohybu a na poznávání patofyziologických mechanismů abnormálních pohybových vzorců (dystonie, myoklonus, třes, parkinsonismus). K tomu jsou využívány moderní diagnostické metody a technologie: funkční magnetická rezonance, voxel-based morfometrie, MR traktografie bílé hmoty, multimodalitní evokované potenciály, registrace jednotkové mozkové aktivity, elektroencefalografie a transkraniální magnetická stimulace.


Hlavní publikace školitele vážící se k tématu:


1.

Jech R., Bareš M., Křepelová A., Urgošík D., Havránková P., Růžička E. DYT 6 - a novel THAP1 mutation with excellent effect on pallidal DBS. Mov Disord 2011 (v tisku)

2.

1. Urgošík D., Jech R., Růžička E. Hluboká mozková stimulace u nemocných s extrapyramidovými poruchami pohybu - stereotaktická procedura a intraoperační nálezy. Čes a Slov Neurol Neurochir 2011 (v tisku)

3.

Adamovičová M, Jech R, Urgošík D, Špačková N, Křepelová A. Pallidal stimulation in siblings with pantothenate kinase-associated neurodegeneration - 4 year follow-up. Mov Disord 2010 (e-pub)

4.

Timmermann L., Pauls K.A.M., Wieland K., Jech R., Kurlemann G., Sharma N., Gill S.S., Haenggeli C.A., Hayflick S.J., Hogarth P., Leenders K.L., Limousin P., Malanga C.J., Moro E., Ostrem J.L., Revilla F.J., Santens P., Schnitzler A., Tisch S., Valldeoriola F., Vesper J., Volkmann J., Woitalla D., Peker S. Dystonia in Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation: outcome of bilateral pallidal stimulation. Brain. 2010; 133(Pt3):701-12

5.

Jech R., Bareš M., Urgošík D., Černá O., Klement P., Adamovičová M., Příhodová I., Ošlejšková H., Růžička E. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Mov Disord 2009; 11;24(15):2291-2292

6.

Jech R., Klempíř J., Vymazal J., Židovská J., Klempířová O., Růžička E., Roth J. Variation of selective gray and white matter atrophy in Huntington's disease. Mov Disord 2007; 22(12):1783-1789

7.

Jech R., Růžička E., Urgošík D., Serranová T., Volfová M., Nováková O., Roth J., Dušek P., Mečíř P. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus affects resting EEG and visual evoked potentials in Parkinson´s disease Clin Neurophysiol. 2006;117(5):1017-1028

8.

Jech R., Dušek P., Wackermann J., Vymazal J. Cumulative BOLD signal changes support the "time accumulator" hypothesis. Neuroreport 2005;16(13):1467-1471

9.

Jech R., Urgošík D., Tintěra J., Nebuželský A., Krásenský J., Liščák R., Roth J., Růžička E. Functional magnetic resonance imaging during deep brain stimulation: A pilot study in four patients with Parkinson´s disease. Movement Disorders 2001;16(4):1126-1132


Pregraduální studenti:


Jméno absolventa

od

do

Téma

Nolan Walker

2002

2004

Functional imaging of active and passive movements

Grégory Operto

III/2004

VII/2004

Software for motion detection during event-related fMRI

Luca Di Gesaro

I/2011

2004

Clinical effects of deep brain stimulation


Seznam PGS u školitele v současnosti:


Jméno studenta

trvání a forma studia

Téma

Pozn.

presenční

kombinované

MUDr. Petra Havránková

2003-2006

2006-

Kortikální mechanismy fokálních dystonií

MUDr. Petr Dušek

2003-2006

2006-

Percepce času

MUDr. Robert Bartoš

 

2005-2010

fMRI ve stereonavigaci primární motorické oblasti

MUDr. Tereza Serranová

2003-2006

2006-

Non-motorické účinky DBS - afektivita

MUDr. Filip Růžička

2003-2006

2006-

Non-motorické účinky DBS - tloustnutí

MUDr. Antonín Srp

2009-

 

Spontánní fluktuace BOLD signálu u extrapyramidových onemocnění

MUDr. Anna Fečíková

2010-

 

Kortikální excitabilita u dystonických syndromů - efekt DBS

Mgr. Tomáš Sieger

2009-

 

Neuronální aktivita bazálních ganglií

Mgr. Štefan Hoľiga

2010-

 

Detekce pohybu pomocí kompatibilních rukavic pro účely fMRI


Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:


1.

Dušek P., Jech R., Wackermann J., Vymazal J. Effects of dopaminergic therapy on time perception in Parkinson's disease: An event-related fMRI study. Fechner Day 2005, Proceedings of the 21st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, 77-82

2.

Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Cihlář F., Hejčl A., Sameš M. Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pomocí funkční magnetické rezonance. Čes Slov Neurol Neurochir 2006;69/102(3):189-194

3.

Ulmanová O., Homann C. N., Ulman R., Jech R., Čapek V., Klempíř J., Růžička E. Tremor magnitude: a single index to assess writing and drawing in essential tremor. Parkinsonism Relat Disord 2007;13(4):250-253

4.

Nováková L., Růžička E., Jech R., Serranová T., Dušek P., Urgošík D. Increase in body weight is an non-motor side effect of deep brain stimulatin of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. Neuroendocrinology Letters 2007;28(1):21-25

5.

Jiroutek P., Růžička E., Roth J., Jech R. Slowly progressive voluntary-automatic dissociation of facial movements (Foix-Chavany-Marie syndrome). Neuro Endocrinol Lett 2007;15;28(2):137-140

6.

Vymazal J., Klempíř J., Jech R., Židovská J., Syka M., Růžička E., Roth J. MR Relaxometry in Huntington's Disease: Correlation between Imaging, Genetic and Clinical Parameters. J Neurol Sci. 2007 Dec 15;263(1-2):20-5

7.

Zumrová A., Mušová Z., Havlovicová M., Schwabová J., Jech R., Hlavová E. Syndrom fragilního chromozómu X s tremorem/ataxií ,FXTAS): pilotní studie na souboru pacientů nejasné etiologie. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(5):558-561

8.

Serranová T, Valls-Solé J, Mu?oz E, Genís D, Jech R, Seeman P. Abnormal corticospinal tract modulation of the soleus H reflex in patients with pure spastic paraparesis. Neurosci Lett. 2008 May 23;437(1):15-9

9.

Havránková P., Jech R., Roth J., Urgošík D., Růžička E. Beneficial effect of deep brain stimulation of GPi in a Patient with dystonia-deafness phenotype. Mov Disord. 2009 Feb 15;24(3):465-6

10.

Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovický P., Hejčl A., Zolal A., Sameš M. Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation. Acta Neurochir (Wien). 2009;151(9):1071-80

11.

Havránková P, Jech R, Walker ND, Operto G, Tauchmanová J, Vymazal J, Dušek P, Hromčík M, Růžička E. Repetitive TMS of the somatosensory cortex improves writer's cramp and enhances cortical activity. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(1):73-86

12.

Anders M, Dvořáková J, Rathováa L, Havránková P, Pelcova P, Vaněčková M, Jech R, Holcát M, Seidl Z, Raboch J. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(2):238-249

13.

Dušek P, Bušková J, Růžička E, Majerová V, Srp A, Jech R, Roth J, Šonka K. Effects of ropinirole prolonged-release on sleep disturbances and daytime sleepiness in Parkinson disease. Clin Neuropharmacol. 2010 Jul;33(4):186-90

14.

Keller J., Vymazal J., Ridzoň P., Rusina R., Kulišťák P., Malíková H., Rulseh A.M., Keller O., Jech R. Quantitative Brain MR Imaging in Amyotrophic Lateral Sclerosis. MAGMA 2010 (v tisku)
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem