Školitelé

Doc Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy, Lékařská psychologie a psychopatologie

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-5108-0181


Rámcová témata PGS:

 • Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění

 • Vliv cerebrálního hypoxického poškození na kognitivní funkce

 • Kognitivní prediktory konverze do syndromu demence při hluboké mozkové stimulaci u Parkinsonovy nemoci a u preklinických stádií parkinsonských syndromů (idiopatické poruchy v REM spánku)

 • Kognitivní porucha u otravy methanolem

Absolventi za posledních 5 let: 0


Doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-3383-7117


Rámcová témata PGS:

 • Parkinsonova nemoc, atypické parkinsonské syndromy, poruchy chůze

Absolventi za posledních 5 let: 0


Doc. MUDr. Petr Dušek Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-4877-9642


Rámcová témata PGS:

 • Role akumulace kovů v rozvoji neurodegenerace

 • Klinické a zobrazovací biomarkery Wilsonovy nemoci

 • Fenotypizace a biomarkery prodromálního a manifestního stádia Parkinsonovy nemoci a dalších synukleinopatií

Absolventi za posledních 5 let: 0


Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-1915-0036


Rámcová témata PGS:

 • Roztroušená skleróza - prognostické markery a sledování aktivity onemocnění

Absolventi za posledních 5 let:

 • MUDr. Petra Nytrová, Ph.D. (2016)


Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy, Lékařská psychologie a psychopatologie, Fyziologie a patofyziologie člověka

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-9732-8947


Rámcová témata PGS:

 • Mechanismy hluboké mozkové stimulace u poruch řízení pohybu

 • Funkční zobrazování motorických, kognitivních a afektivních poruch

 • Neurofyziologie poruch řízení pohybu (parkinsonské syndromy, dystonie, spastická paréza)

Absolventi za posledních 5 let:

 • Mgr. Štefan Holiga, Ph.D. (2014)

 • Mgr. Tomáš Sieger Ph.D. (2014)

 • MUDr. Filip Růžička Ph.D. (2015)


Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-1398-5796


Rámcová témata PGS:

 • Spánková medicína

 • Syndrom neklidných nohou

 • Cévní onemocnění mozku

Absolventi za posledních 5 let: 0


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-0735-7155


Rámcová témata PGS:

 • Extrapyramidová onemocnění

 • Huntingtonova nemoc

 • Atypické parkinsonské syndromy

 • Bolest

 • Poruchy výživy u neurologických onemocnění

Absolventi za posledních 5 let: 0


Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

E-mail: -

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-9543-4359

Rámcová témata PGS:

 • Neuroimunologie roztroušené sklerózy

 • Agresivní roztroušená skleróza

Absolventi za posledních 5 let:

 • Mgr. Jana Blahová Dušánková, Ph.D. (2014)

 • MUDr. Veronika Tichá, Ph.D. (2017)

 • MUDr. Michaela Týblová, Ph.D. (2017)

 • MUDr. Jana Lízrová Preinigerová, Ph.D. (2018)


MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.

E-mail: 

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-0337-3462


Rámcová témata PGS:

 • Optická koherenční tomografie (OCT) oka v neurologii obecně, OCT u RS, NMO-SD, neurodegenerativních onemocnění

 • Neuritis optika

 • Neuro-oftalmologická témata

 • Poruchy chůze u roztroušené sklerózy, NMO-SD, kvantitativní hodnocení poruch chůze (časoprostorové charakteristiky chůze)

Absolventi za posledních 5 let: 0


Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., FCMA

E-mail: sona.nevsimalova@lf1.cuni.cz

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-0083-3742


Rámcová témata PGS:

 • Poruchy spánku v dětském i dospělém věku

Absolventi za posledních 5 let:

 • MUDr. Michala Mosejová, Ph.D. (2016)


Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Lékařská psychologie a psychopatologie, Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-0104-7228


Rámcová témata PGS:

 • Neuropsychologie neurodegenerativních onemocnění

 • Funkční poruchy hybnosti

 • Koncepty zdravého a abnormálního stárnutí

 • Psychologické metody vyšetření kognice

Absolventi za posledních 5 let: 0


Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-3327-5487


Rámcová témata PGS:

 • Poruchy spánku v dětském věku a jejich zdravotní důsledky

 • Abnormní pohyby související se spánkem

 • Poruchy spánku u dětských neuropsychiatrických onemocnění

Absolventi za posledních 5 let: 0


Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

E-mail: ,

Obor postgraduálního studia: Neurovědy, Lékařská psychologie a psychopatologie

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-5247-7746


Rámcová témata PGS:

 • Huntingtonova nemoc

 • Parkinsonova nemoc

 • Atypické parkinsonské syndromy

Absolventi za posledních 5 let:

 • MUDr. Jiří Klempíř (2007)

 • MUDr. Tereza Uhrová (2011)

 • MUDr. Veronika Majerová (2013)

 • Mgr. Tomáš Nikolai (2015)

 • MUDr. Aleš Kopal (2019)


Ing. Jan Rusz, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-1036-3054


Rámcová témata PGS:

 • Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u neurodegenerativních onemocnění

Absolventi za posledních 5 let:

 • Ing. Michal Novotný, Ph.D. (2016)

 • Ing. Jan Hlavnička (odevzdána disertační práce, plánovaný rok obhajoby 2019)


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka

Publikace v databázi ORCID: 0000-0002-4893-9661


Rámcová témata PGS:

 • Analýza chůze, řeči a pohybu horních končetin pro identifikaci časných biomarkerů a monitorování progrese Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění

 • Poruchy chůze a kognitivních funkcí, jejich vzájemné vztahy, patofyziologické souvislosti a léčebné ovlivnění

 • Vztahy genotypu a fenotypu neurodegenerativních onemocnění

Absolventi za posledních 5 let:

 • MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. (2014)

 • Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (2014)

 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. (2016)

 • Cecilia Bonnet, MD, Ph.D. (2017)

 • MUDr. Lucie Undus, Ph.D. (2018)


MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0001-6525-3971


Rámcová témata PGS:

 • Funkční poruchy hybnosti

Absolventi za posledních 5 let: 0


Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0001-5773-9656


Rámcová témata PGS:

 • Spánek (vyšetřovací metody a abnormity)

 • Poruchy spánku u neurologických onemocnění

 • Centrální hypersomnie (narkolespsie, idiopatická hypersomnie)

 • Porucha chování v REM spánku – REM sleep behavior disorder (RBD)

Absolventi za posledních 5 let:

 • MUDr. Eszter Maurovich Horvat, Ph.D. (2014)

 • PhDr. Marek Šusta, Ph.D. (2016)

 • MUDr. Jana Slonková, Ph.D. (2016)


MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

E-mail:

Obor postgraduálního studia: Neurovědy

Publikace v databázi ORCID: 0000-0003-3160-9022


Rámcová témata PGS:

 • Roztroušená skleróza, kognitivní změny, predikce průběhu, MRI

Absolventi za posledních 5 let: 0


Poslední změna: 3. listopad 2022 08:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem