Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se workshop ruší.

Registrované účastníky budeme informovat o náhradním termínu.


Děkujeme za pochopení.Workshop 19. března 2020 v 17:00 hod.

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1


Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., Mgr. Ota Gál, Ph.D., as. MUDr. Martina Hoskovcová Ph.D., Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Mgr. Rebeka Korteová a Mgr. Martin Srp, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Pořadatel: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop spojený s křestem a prezentací nového NAVIGAČNÍHO ATLASU DOLNÍ KONČETINY pro aplikaci botulotoxinu, který funguje na bázi interaktivní internetové aplikace. Atlas umožňuje práci s navigačními kresbami, fotografiemi, obrázky a videi ultrazvuku s cílem získat praktické znalosti při vyhledávání a injekční aplikaci botulotoxinu do jednotlivých svalů dolní končetiny postižené spasticitou nebo dystonií. Atlas má ambici být nástrojem pro výuku a klinickou práci začínajících i zkušených lékařů, neboť vedle často aplikovaných svalů přináší návody, jak vyhledat a aplikovat svaly, které se aplikují spíše výjimečně.


Workshop je vhodný pro neurology a rehabilitační lékaře, kteří chtějí aplikovat nebo již aplikují botulotoxin pomocí ultrazvuku.


Každý účastník semináře obdrží uživatelskou licenci ATLASU zdarma.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 3 kredity.
Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu

Lektor Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

 

Registrace


Odborný program:

 16.30–17.00


Registrace

17.00–17.15   


Představení koncepce ATLASU

17.00–19.00   


Interaktivní práce s ATLASEM formou praktických ukázek interaktivního vyšetřování jednotlivých segmentů a svalů DK s použitím ultrazvuku.

19.00–19.30   


Panelová diskuse


Po ukončení akce Vás zveme na malé občerstvení
Kontakt na organizátora

Veronika Slámová

Tel.: 733 768 059

E-mail:Poslední změna: 13. březen 2020 08:20 
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem