Čím se zabýváme

Neuromuskulární centrum

Centrum je otevřeno od roku 2003 a zajišťuje komplexní specializovanou diagnostickou a v některých případech i terapeutickou péči o nemocné s genetickými, neurodegenerativními, autoimunitními a metabolicky podmíněnými nervosvalovými chorobami.

Součástí centra je i elektromyografická laboratoř.  Terapie intravenózních imunoglobulínů je podávána v nově zřízené infuzním centru.

Sledujeme téměř 900 pacientů.


OMLOUVÁME SE, ALE BOHUŽEL V TÉTO CHVÍLI JSME NUCENI VYHLÁSIT STOPSTAV NEUROMUSKULÁRNÍHO CENTRA PRO NOVÉ PACIENTY.

Z DŮVODU VÝRAZNÉHO PERSONÁLNÍHO PODSTAVU, A TO MINIMÁLNĚ DO 4/2024


  • Zabýváme se diagnostikou polyneuropatií a úžinových syndromů, léčbou zánětlivých polyneuropatií

  • Diagnostikou a péčí svalových dystrofií, metabolických a získaných myopatií včetně spolupráce se spánkovou laboratoří, fyzioterapeuty, logopedy a nutričními poradci.

  • Diagnostikou a péčí onemocnění motoneuronu včetně ALS (amyotrofické laterální sklerózy). Součástí péče je i vyšetření ve spánkové laboratoři, logopedie, fyzioterapie, nutrice apod.

  • Přispíváme do celorepublikového a mezinárodního registru nervosvalových chorob (AINSO- registr autoimunitních nervosvalových onemocnění, REaDY-Registry of Muscular Dystrophy) které jsou důležité pro další výzkum těchto onemocnění.


Centrum pro diagnostiku a léčbu Myasthenia gravis

Centrum myasthenia gravis v Praze bylo založeno v r. 1991. Navázalo na tradici centralizované a komplexní péče pro pacienty s myasthenia gravis, kterou uvedl v život již v 70. letech minulého století MUDr. Jan Vejvalka.

V současné době sledujeme více než 1400 pacientů s MG, což z nás děla největší centrum tohoto druhu v republice.

Terapie intravenózních imunoglobulínů a vybrané biologické léčby je podávána v nově zřízené infuzním centru.

  • Zajišťujeme dispenzarizaci a léčbu u již diagnostikovaných pacientů.

    Indikujeme zahájení a další sledování efektivity a bezpečnosti léčby těchto onemocnění včetně biologické a imunosupresivní léčby, s aplikací v našem infuzním centru.

  • Nabízíme u komplexní diagnostiku u jiných myasthenických syndromů.

  • Pokud jste již sledováni na jiném pracovišti, je možná konzultace u nás (jako druhý názor).

  • Lékaři centra se také podílí na vytváření celorepublikového registru MyReg, jehož jsme největším přispěvatelem.Poslední změna: 19. říjen 2023 08:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem