Výzkumná činnost

Výzkumná činnost Centra se zaměřuje na nemoci spojené s nadměrnou denní spavostí (zejména narkolepsii a idiopatickou hypersomnii), poruchu chování v REM spánku, výzkum patofyziologických souvislostí poruch noční ventilace, syndrom neklidných nohou, specifické poruchy spánku u vybraných neurologických onemocnění a na souvislosti poruch spánku a bdění.

Centrum a jeho pracovníci spolupracují na několika mezinárodních vědeckých projektech a v Centru jsou řešeny opakovaně grantové a výzkumné projekty českých grantových agentur. Nedávno dokončený grant získal v roce 2021 cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum.

Pracovníci Centra spolupracují s dalšími výzkumnými a akademickými institucemi v ČR (ČVUT, Akademie věd ČR).

V Centru probíhá také klinické hodnocení účinku některých léků.


Publikace pracoviště jsou přístupné přes ORCID, který je uveden u jmen akademických pracovníků Centra.


Narkolepsie je vzácné neurologické onemocnění, postihující 2-5 osob /10.000 obyvatel. Jedná se o poruchu regulace spánku a bdění charakterizovanou nadměrnou denní spavostí. Jeho léčba vyžaduje centrovou péči. V roce 2008 se naše centrum podílelo na založení evropské databáze narkolepsie a dalších centrálních hypersomnií (EU-NN Database – European Narcolepsy Network), což umožňuje dokonalejší výzkum klinických a patofyziologických souvislostí na celoevropském souboru.

Porucha chování v REM spánku je onemocnění, charakterizované abnormální pohybovou a vokalizační aktivitou ve spánku. Tato aktivita odpovídá právě probíhajícímu snu a může být nebezpečná pro pacienta i pro spícího partnera, protože pohyby mohou mít i prudký či násilný charakter (výkopy, boxování, pády z postele). Klinická pozorování z posledních dekád ukázala, že nemocní s poruchou chování v REM spánku mají zvýšené riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění, zejména Parkinsonovy nemoci a jí příbuzných nemocí. V našem centru od roku 2015 probíhá intenzivní výzkumný program, zaměřený především na rizikové faktory rozvoje neurodegenerace u nemocných s poruchou chování v REM spánku. Tento program je spojen s dlouhodobým klinickým sledováním pacientů s tímto onemocněním a ve spolupráci s Extrapyramidovým centrem Neurologické kliniky 1. LF a VFN nabízí pacientům trvalou komplexní neurologickou a somnologickou péči.Vzdělávací činnost zahrnuje pravidelně webináře o spánku a jeho poruchách


Publikační činnost Centra zahrnuje i monografie a učební texty.Poslední změna: 23. srpen 2022 11:35 
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem