Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO)


Čím se zabýváme


  • Léčba hlubokou mozkou stimulací – jedná se o léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci, dystonie, třesu a tikových poruch pomocí hluboké mozkové stimulace (indikace, implantace ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce, neuropsychiatrická dispenzarizace)

  • Léčba pumpovými systémy – jedná se o intervenční léčbu Parkinsonovy nemoci pomocí pumpových systémů. V současné době zajištujeme léčbu Duodopou, Lecigimonem a Daceptonem. Podrobnější informace naleznete v sekci Pumpové systémy

  • Léčba botulotoxinem – jedná se o intervenční léčbu dystonických a spastických syndromů pomocí lokální aplikace botulotoxinu. Při léčbě úzce spolupracujeme s oddělením rehabilitace naší kliniky.

Pokud si nejste jisti, zda jste vhodný kandidát pro léčbu hlubokou mozkovou stimulací nebo pumpovými systémy, pomoci Vám mohou stránky:

http://jaknaparkinsona.cz


Hluboká mozková stimulace ❯


Pumpové systémy ❯


Botulotoxin ❯


Způsob objednávání pacientů


Objednávání nových pacientů ❯


Objednávání stávajících pacientů ❯


E-mailové kontakty:

- informace, objednávání pacientů

- konzultace pumpové systémy

- konzultace hluboká mozková stimulace


Kde nás najdete


Centrum pro intervenční TErapii Motorických POruch (iTEMPO)

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Ambulance iTEMPO se nacházejí v přízemí. Po vstupu do budovy hlavním vchodem se u recepce vydáte doleva, projdete čekárnou kolem všeobecné ambulance a budete pokračovat chodbou až ke dveřím traktu specializovaných ambulancí. Před tímto traktem se posaďte a vyčkejte příchodu sestry. Samotný trakt ambulancí není volně přístupný.


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před budovou kliniky jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.Ordinační doba


Ambulantní provoz (5 dní v týdnu):

Ordinační doba: pondělí – pátek 8:30 – 15:30 hod.


Lůžkový provoz:

  • indikace intervenční léčby, titrace pacientů s pumpovými systémy

  • řešení složitých případů pacientů s intervenční léčbouSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem