Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO)


Čím se zabýváme


 • program DBS – léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, dystonie, třesu a tikových poruch pomocí hluboké mozkové stimulace (indikace, implantace ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce, neuropsychiatrická dispenzarizace)

 • program Duodopa – léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci formou kontinuální infuze gelu do tenkého střeva obsahujícího levodopu podávaného mimotělní pumpou (indikace, implantace ve spolupráci s IV. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice, dispenzarizace)

 • program botulotoxin – injekce botulotoxinu v léčbě dystonických a spastických syndromů (indikace, aplikace) ve spojení s intenzivní fyzioterapií podle konceptu GSC, ve kterém pacient rehabilituje doma sám na základě instrukcí fyzioterapeuta


program DBS ❯


program Duodopa ❯


program botulotoxin ❯


Způsob objednávání pacientů


Objednávání nových pacientů ❯


Objednávání stávajících pacientů ❯


Další kontakty

- informace, objednávání pacientů

- program Duodopa a ostatní pumpové systémy

- program DBS (hluboká mozková stimulace)


Kde nás najdete


Centrum pro intervenční TErapii Motorických POruch (iTEMPO)

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


Ambulance iTEMPO se nacházejí v přízemí. Po vstupu do budovy hlavním vchodem se u recepce vydáte doleva, projdete čekárnou kolem všeobecné ambulance a budete pokračovat chodbou až ke dveřím traktu specializovaných ambulancí. Před tímto traktem se posaďte a vyčkejte příchodu sestry. Samotný trakt ambulancí není volně přístupný.


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před budovou kliniky jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu.Ordinační doba


Ambulantní provoz (5 dní v týdnu):

 • indikační semináře (1 za měsíc)

 • ambulance DBS (4 dny v týdnu)

 • ambulance Duodopa (1 den v týdnu)

 • spastická ambulance (4 dny v týdnu)

 • dystonická ambulance (1 den v týdnu)

 • operace (2-3 dny v měsíci)


Lůžkový provoz:

 • indikace DBS, titrace Duodopa

 • řešení pokročilých případů chronických pacientů v intervenční léčběSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem