Pokyny pro pacienty DBS

Pokyny před levodopa testem


Vyšetření se provádí pouze u pacientů s Parkinsonovou nemocí a zjišťuje se při něm reakce příznaků na levodopu. Vyšetření probíhá na našem pracovišti v dopoledních hodinách a obvykle trvá 1-3 hodiny.


Příprava:


Bude zapotřebí, abyste nejméně 3 dny před naplánovaným vyšetřením vysadili léky ze skupiny agonistů dopaminu jako je (Requip Modutab, Mirapexin, Oprymea, Ropinirol a náplasti Neupro atd.).


Při vysazení může dojít k hybnému zhoršení (ztuhlost, třes, zpomalení pohybů), které obvykle nastává až druhý den od jeho vysazení.


Zhoršení hybnosti je individuální a nemusí vždy nastat.


Toto zhoršení lze vykompenzovat navýšením preparátu obsahujícím levodopu (Isicom, Nakom, Madopar). Navýšení vždy konzultujte s centrem.  Preparát obsahující levodopu je nutné před levodopa testem naposledy užít večer cca 22:00 hodin.


Co si vzít s sebou:


Všechny léky, které pravidelně užíváte včetně antiparkinsonik, ev. svačinu. Léky na Parkinsonovu nemoc si budete moci nasadit zpět bezprostředně po ukončení testu.Pokyny před neuropsychologickým vyšetřením


Vyšetření se provádí u všech pacientů indikovaných neurologem do programu DBS (nejčastěji s Parkinsonovou nemocí) a zjišťuje se úroveň mentálního výkonu ve vybraných psychických funkcích, jako je pozornost, paměť ad.


Vyšetření probíhá na našem pracovišti obvykle v dopoledních hodinách a trvá zpravidla 2–3 hodiny v závislosti na tempu pacienta. Přestávky během vyšetření pro občerstvení jsou možné.


Příprava:


Bude zapotřebí, abyste měli základní pomůcky nezbytné pro hladký průběh vyšetření: brýle na čtení (pokud je nosíte), naslouchadlo (pokud ho používáte), dále samozřejmě nepožili krátce před vyšetřením alkohol či další látky s významným vlivem na psychiku (netýká se standardní léčby u Parkinsonovy nemoci či léků předepsaných praktickým lékařem).


Přišli v ideálním případě dobře vyspalí, odpočinutí a s motivací dokončit vyšetření. Vyšetření je nebolestivé, neinvazivní a zahrnuje soubor standardizovaných otázek a úloh k řešení. Může způsobit únavu, žádná další rizika s vyšetřením spojená nejsou.


Co si vzít s sebou:


Pomůcky nezbytné pro hladký průběh vyšetření, pokud používáte (brýle na čtení, ev. naslouchadlo). Všechny léky, které pravidelně užíváte včetně antiparkinsonik, ev. svačinu.Pokyny před psychiatrickým vyšetřením


K psychiatrickému vyšetření je třeba donést vyplněný "Dotazník životní historie" a škálu "SCL-90".


Dotazník životní historie ❯


SCL-90 ❯


Délka vyšetření se může individuálně lišit, ale je třeba počítat s cca 2 hodinami. Vhodný je doprovod člena rodiny/pečovatele. Pokud se nemůže osobně dostavit, budeme jej/jí kontaktovat telefonicky.


Cílem psychiatrického vyšetření je detekce případných perioperačních rizik v oblasti psychiky a eventuální indikace preventivních opatření (např. nasazení antidepresiv u jedince s rizikovými faktory pro rozvoj deprese).Pokyny před vyšetřením magnetickou rezonancí

U pacientů před implantací DBS


V indikačním procesu podstoupíte několik vyšetření magnetickou rezonancí. Ta může probíhat i s vysazenou medikací. V takovém případě budete informováni centrem jak léky vysadit.


U pacientů po implantaci DBS


Vyšetření pomocí magnetické rezonance lze u pacientů s hlubokou mozkovou stimulací (zapnutou či vypnutou) provést pouze za splnění specifických bezpečnostních podmínek.


Toto vyšetření lze provést jen na 1,5T přístrojích, a to jen u stimulátorů některých výrobců. Vyšetření proto musí být předem domluveno v centu iTempo a provedeno za asistence některého z jeho členů.


Vyšetření obvykle probíhá v Nemocnici Na Homolce v Praze.


Nemocnice na Homolce

Roentgenova 2/37

150 30, Praha 5

Mapa ❯❯Dostanete se tam ze stanice Anděl, Praha Smíchov autobusem č.167, vystoupíte na zastávce autobusu Sídliště Homolka a půjdete do přízemí budovy radiologického oddělení – magnetické rezonance.


Najít spojení ❯❯Pokyny před nástupem na implantaci


Před nástupem k operaci, bude zapotřebí, abyste si v místě bydliště zajistili běžné předoperační vyšetření s vyjádřením praktického lékaře nebo internisty, zda jste schopen/a podstoupit výkon v celkové anestezii.


Toto vyšetření by nemělo být starší 14 dnů od plánované operace.


Operační výkon je prováděn v Nemocnici na Homolce.


Nemocnice na Homolce

odd. stereotaktické neurochirurgie a radiochirurgie

(GAMA nůž)

Roentgenova 2/37

150 30, Praha 5

Mapa ❯❯Dostanete se tam ze stanice Anděl, Praha Smíchov autobusem č.167, vystoupíte na zastávce autobusu Sídliště Homolka a půjdete do přízemí budovy radiologického oddělení – magnetické rezonance.


Najít spojení ❯❯Telefon:

Lůžkové oddělení

+420 257 273 273


Telefon:

Příjmová recepce

+420 257 273 261K hospitalizaci si vezměte s sebou:


Základní hygienické potřeby, pyžamo, ručník, pohodlnou obuv a především veškeré užívané léky v originálních baleních.


* Parkinsonova nemoc


Výkon je u pacientů s Parkinsonovou nemocí prováděn v tzv. OFF stavu. To znamená, že musí být vysazeny léky na Parkinsonovu nemoc.


Léky ze skupiny Agonistů dopaminu jako je (Requip Modutab, Mirapexin, Oprymea, Ropinirol a náplasti Neupro atd.) je potřeba vysadit nejméně 3 dny před nástupem k operačnímu výkonu.


Důvodem je pozvolné uvolňování léku z organizmu. Při vysazení může dojít k hybnému zhoršení (ztuhlost, třes, zpomalení pohybů), které obvykle nastává až druhý den od jeho vysazení.


Zhoršení hybnosti je individuální a nemusí vždy nastat. Toto zhoršení lze vykompenzovat navýšením preparátu obsahujícím levodopu (Isicom, Nakom, Madopar). Navýšení vždy konzultujte s centrem. 


Preparát s levodopou si vezmete naposledy večer před plánovanou operací. Poté vám lékař rozepíše medikaci s dávkováním léků. Ostatní medikaci budete standardně užívat, nevysazuje se.


* Třes 


Operační výkon u pacientů s Esenciálním třesem je prováděn s vysazením léků ovlivňující intenzitu třesu (Propranolol), který je potřeba vysadit den před plánovaným operačním výkonem.


Tento lék nebudete užívat do odvolání lékařů. Ostatní medikaci budete standardně užívat, nevysazuje se.


* Dystonie


Tento výkon se obvykle provádí v celkové anestézii. Léky se obvykle nevysazují.


V případě nejasností nebo komplikacích, kontaktujte naše centrum.Pokyny před prvním nastavením stimulátoru


Nastavení stimulace a zahájení samotné léčby probíhá v dopoledních hodinách na pracovišti iTEMPO.


Nastavení je relativně zdlouhavé a délka jeho trvání je přibližně 4-6 hodin.


Proto si na tento den nic dalšího neplánujte.


S výhodou je, když přijedete v doprovodu partnera nebo blízké osoby.


Příprava:


Úprava medikace probíhá pouze u pacientů s Parkinsonovou nemocí.


Bude zapotřebí, abyste nejméně 3 dny před naplánovaným vyšetřením vysadili léky ze skupiny agonistů dopaminu jako je (Requip Modutab, Mirapexin, Oprymea, Ropinirol a náplasti Neupro atd.).


Při vysazení může dojít k hybnému zhoršení (ztuhlost, třes, zpomalení pohybů), které obvykle nastává až druhý den od jeho vysazení.


Zhoršení hybnosti je individuální a nemusí vždy nastat.


Toto zhoršení lze vykompenzovat navýšením preparátu obsahujícím levodopu (Isicom, Nakom, Madopar).


Navýšení vždy konzultujte s centrem.  Preparát obsahující levodopu je nutné před levodopa testem naposledy užít večer cca 22:00 hodin.


Vezměte si s sebou:


Seznam aktuálně užívané medikace, svačinu, pití, pohodné oblečení, pacienti s Parkinsonovou nemocí si přinesou vyplněný deník na stav hybnosti za poslední týden.Všeobecné pokyny a rizika u pacientů s DBS


Stimulátor může vypnout nebo zapnout silné magnetické pole. Je proto nutno vyvarovat se manipulace s přístroji vyzařujícími magnetické pole v blízkosti hrudníku, šíje a hlavy.Opatření při jakékoliv operaci u pacientů léčených pomocí DBS


Pokud jde pacient na operaci, je vhodné stimulátor bezprostředně před operací vypnout, protože může rušit některé přístroje (např. EKG). 


Po skončení operace je nutné zapnout stimulátor co nejdříve. Při operaci lze používat tzv. elektrokautery, a to bipolární i unipolární.


Po operaci se zapnutí stimulátoru provede ovladačem v místě, kde je stimulátor implantován. Ovladač by měl mít pacient u sebe. Pokud má pacient stimulátory dva, je nutné zapnout postupně oba.


Léky na Parkinsonovu nemoc lze vysadit jen na dobu nezbytně nutnou, obvykle jen na dobu operace.


Další omezení během operace vyplývají ze samotné podstaty Parkinsonovy nemoci a anesteziolog by tuto skutečnost měl znát. Pacientům s Parkinsonovou nemocí nesmí být podána klasická neuroleptika (např. Haloperidol, Cercucal), některá prokinetika trávicího traktu (např. Torecan, Arlevert), některá vazodilatancia (např. Cinarizin, Stugeron, Cinnabene), některá antihypertenziva (Crystepin, Aldomet, Dopegyt) a některá antitusika (Prothazin, Promethazin, Phenegran).Co dalšího je nutné znát


S hlubokou mozkovou stimulací (zapnutou či vypnutou) NELZE podstoupit (krátkovlnnou, mikrovlnnou) nebo léčebnou ultrazvukovou diatermii. Vše uvedené bývá používáno nejčastěji v rehabilitaci, fyzioterapii. Také nelze podstoupit odstraňování zubního kamene pomocí ultrazvuku.


Se zapnutou hlubokou mozkovou stimulací LZE běžně používat: počítače, mobilní telefony, běžné kuchyňské přístroje, LZE podstoupit EKG (zde je vhodné na dobu natočení záznamu vypnout stimulátor, jinak je nález zatížen artefakty).


Vyšetření pomocí magnetické rezonance a transkraniální magnetické stimulace LZE u pacientů s hlubokou mozkovou stimulací (zapnutou či vypnutou) provést POUZE za splnění specifických bezpečnostních podmínek. V takových případech nejdříve konzultujte pracoviště, které implantaci provedlo. Toto vyšetření lze provést jen na 1,5 T přístrojích a to jen u stimulátorů některých výrobců. Před vyšetřením se vždy informujte v pražském centru iTEMPO.


Při jakékoliv činnosti, při které hrozí pád či úder do hlavy (jízda na kole, práce ve vyvýšeném prostoru atd.), je nutno vždy používat ochrannou helmu.Materiály ke stažení ❯
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem